1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

khave 04.05.2017

Program MD/Ph.D.

VFN a 1. LF UK vypisují nová místa do programu MD/Ph.D.


bfran 03.05.2017

Termíny přijímacích pohovorů pro akademický rok 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil řádné a náhradní termíny přijímacích pohovorů pro doktorské studijní programy pro akademický rok 2017/18. 


fridrick 03.05.2017

Brno: Offer of PhD positions in Biomedicine

Four positions are avalaible immediately to study various aspects of Receptor Tyrosine Kinase (RTK) signaling.


fridrick 13.04.2017

Nabídka PhD v oboru genová regulace

role enhancerů, superenhacerů, mikroRNA., transkripčních faktorů a 3D struktury chromatinu během hematopoetické diferenciace a leukemogeneze
khave 04.04.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Biochemie a patobiochemie

Hledáme studenta, který by se v rámci Ph.D. studia zapojil od 1. 10. 2017 do projektu: "Kongenitální katarakty - využití metod sekvenování nové generace v diagnostickém a léčebném algoritmu"


ppesa 10.04.2017

Termíny kurzů Experimentální chirurgie

místo kurzů: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2

kontaktní osoba: pí. Jana Urbanová, tel.: 224 967 425


mdema 28.03.2017

Nabídka Ph.D. pozice Biochemie a patobiochemie

Pro akademický rok 2017/2018 vypisujeme výběrové řízení na dvě Ph.D. pozice v oboru Biochemie a patobiochemie.
khave 27.03.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

nabízíme účast na novém grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí "Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi"


mdema 06.03.2017

Invitation to The Biomania Student Scientific Meeting Brno 2017 / Pozvánka na Studentské vědecké zasedání BIOMANIA v Brně 2017

Studentské vědecké zasedání BIOMANIA se bude konat dne 3. října 2017 v prostředí Hvězdárny v planetáriu Brno.


Registrace : od 1.5.2017 do 31.července 2017 (aktivní účastníci) nebo do 31.srpna 2017 (pasivní účastníci) konference je omezena na 100 účastníků.
bfran 03.03.2017

Nabídka Statistických konzultací pro letní semestr

Dovolujeme si vás informovat o nabídce Statistických konzultací pro letní semestr 2017.


ppesa 14.10.2016

Kurz pro studenty DSP-2016/2017 (Endokrinologický ústav)

Kurz Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu 2016/2017 viz příloha

 


30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 104741 poslední aktualizace: 04.05.2017
zavřít