1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

bfran 12.07.2017

Harmonogram pro zadání ročního hodnocení DSP ak. roku 2016/17

Harmonogram pro zadání ročního hodnocení ak. roku 2016/17: 

studenti 20. 6. - 31. 8. 2017

školitelé 20. 6. - 10. 9. 2017

oborové rady  20. 6. - 20. 9. 2017


bfran 28.06.2017

Dodatečné přijímací řízení do doktorských studijních programů - 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2017/18 dodatečné přijímací řízení do prezenční a kombinované formy pro studijní programy Bioetika, Biochemie a patobiochemie, Fyziologie a patofyziologie člověka Neurovědy. 


bfran 26.06.2017

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Řádný termín zápisu do 1. ročníku je stanoven na období 11. – 13. 9. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.

Náhradní termín zápisu je stanoven na období 9. – 11. 10. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin.


khave 04.04.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Biochemie a patobiochemie

Hledáme studenta, který by se v rámci Ph.D. studia zapojil od 1. 10. 2017 do projektu: "Kongenitální katarakty - využití metod sekvenování nové generace v diagnostickém a léčebném algoritmu"


mdema 28.03.2017

Nabídka Ph.D. pozice Biochemie a patobiochemie

Pro akademický rok 2017/2018 vypisujeme výběrové řízení na dvě Ph.D. pozice v oboru Biochemie a patobiochemie.
khave 27.03.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

nabízíme účast na novém grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí "Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi"


mdema 06.03.2017

Invitation to The Biomania Student Scientific Meeting Brno 2017 / Pozvánka na Studentské vědecké zasedání BIOMANIA v Brně 2017

Studentské vědecké zasedání BIOMANIA se bude konat dne 3. října 2017 v prostředí Hvězdárny v planetáriu Brno.


Registrace : od 1.5.2017 do 31.července 2017 (aktivní účastníci) nebo do 31.srpna 2017 (pasivní účastníci) konference je omezena na 100 účastníků.
30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 108890 poslední aktualizace: 12.07.2017
zavřít