1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuality a události

zburi 26.04.2017

Univerzitní štafeta - UK poskytuje 50% slevu na startovném

68599Univerzita Karlova si připravila pro běžce z řad svých zaměstnanců a studentů malý dárek. Alma mater přispěje na startovné v soutěži Univerzitní štafeta částkou 2000 korun. Běh se koná v pražské Stromovce 15. června 2017 a je součástí O2 Pražské štafety 4x5.


zburi 25.04.2017

Přednáška "Anatomie: tradiční obor, který stále posouvá hranice známého"

68581V rámci Pražské muzejní noci jsme si pro Vás připravili diskuzní odpoledne o anatomii. Přednášet budou: Ondřej Naňka, Ivo Klepáček, Karel Smetana, Aleksi Šedo a Prokop Brož. Přijďte 10. Června 2017 od 16.30 hodin do Velké posluchárny Anatomického ústavu (U Nemocnice 3, Praha 2). Místo je třeba si předem rezervovat na zuzana.burianova@lf1.cuni.cz.


zburi 25.04.2017

25. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

68046Srdečně Vás zveme na 25. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“, pořádaný 1. lékařskou fakultou ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 v 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (ul. Ke Karlovu, Praha 2).


zburi 24.04.2017

Uskutečnila se Zlatá promoce pro absolventy 1967

68562V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnila v Karolinu Zlatá promoce pro absolventy 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství). Do talárů se oblékli pan profesor Mazánek, který provázel slovy celou ceremonii, paní profesorka Papežová, profesorka Nevšímalová, doc. Vrablík, doc. Kohoutová, MUDr. Piecha. Pana děkana zastoupila paní profesorka Dušková. Jsme velmi rádi, že se události a setkání zúčastnili nejenom absolventi, ale i jejich rodiny a všichni si tak mohli připomenout důležitý životní okamžik.


zburi 24.04.2017

Rektorský sportovní den 2017

68312Zveme Vás na Rektorský sportovní den, který se letos koná ve středu 17. května 2017. Koordinací letošního Rektorského sportovního dne byla pověřena 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Akce je určena pro všechny studenty, pedagogy i zaměstnance UK.


zburi 24.04.2017

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

68558Univerzita Karlova uspořádala v sobotu 22. 4. 2017 už 4. Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů. Jeho součástí byly opět přednášky a komentované prohlídky Karolina. Pro zaregistrované zájemce pak byl vůbec poprvé uskutečněn zájmový program celoživotního vzdělávání s názvem První pomoc, kdy účastník tohoto kurzu, který připravila 1. lékařská fakulta, získal osvědčení o absolvování programu.


zburi 24.04.2017

Během pro předčasně narozené děti, aneb když vítězi byli všichni

68518V sobotu 22. dubna za krutých povětrnostních podmínek, v zimě, dešti, občas i sněhu a zejména v hlubokém bahně probíhal v blízkosti Zámku Štiřín 7. ročník krosového závodu – Štiřín MCC Kros, jehož ředitelem je profesor Antonín Pařízek z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.


zburi 24.04.2017

Ekumenická bohoslužba slova

68511Rekviem za dárce těl pro studium anatomie zazní v Anatomickém ústavu 31. května od 16.30 hodin. Ekumenická bohoslužba slova bude sloužena bratrem Zdeňkem Susou za Českobratrskou církev evangelickou a bratrem Josefem Šplíchalem, SDB, za Církev římskokatolickou.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 139602 poslední aktualizace: 26.04.2017
zavřít