1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Novinky

zburi 15.09.2017

KlasifiKon 2017

71532Zveme Vás na odbornou konferenci KlasifiKon 2017, kterou pořádá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR

a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Konference je zaměřená na klinické klasifikační a terminologické systémy a jejich použití v českém zdravotnictví. Konference se koná 7. – 8. listopadu 2017, od 9.00 hod v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5.


zburi 15.09.2017

PreVOn 2017

71530Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se uskuteční 25. září 2017 v Praze. Veškeré informace, včetně vstupu do registrace na konferenci, naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz.


pbern 15.09.2017

Výsledek výběrového řízení - přednosta

Výběrová komise k obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN  se na jednání dne 5.9.2017 usnesla na tomto závěru:


mjust 14.09.2017

Vyhlášení 15. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2018

Grantová agentura UK vyhlásila 15. kolo výběrového řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy pro rok 2018.


pbern 14.09.2017

BIOCEV přijme vědeckého pracovníka/vědeckou pracovnici

Pracoviště BIOCEV ve Vestci přijme na částečný pracovní úvazek vědeckého pracovníka-vědeckou pracovnici:


ilodrova 14.09.2017

Seminář pro doktorandy UK o možnostech zahraničních stáží

V úterý 10. 10. 2017 (09:30 - 12:00 ; 13:00 do 15:30) pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK v Zelené posluchárně (Celetná 20, 1. patro, č. dveří 141) seminář pro doktorandy UK o možnostech zahraničních stáží.


zburi 14.09.2017

Dvoudenní kongres pro lékárníky a farmaceutické asistenty

Zveme Vás na dvoudenní kongres pro lékárníky a farmaceutické asistenty. Kongres se koná ve dnech 22. - 23. 9. 2017. Podrobnější informace o programu a doprovodném programu studenti naleznete na ZDE, K dispozici je 10 volných vstupenek pro studenty. Možnost přihlášení na tel. čísle: +420 774 305 543.


trnko 13.09.2017

Dopis rektora akademické obci

 Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc. vyzývá členy akademické obce k podpoře Týdne vzdělanosti a k účasti na protestních akcích v jeho rámci 


zburi 13.09.2017

Beseda na téma Půl století transplantací kostní dřeně u dětí

71510

V rámci projektu Měsíc zdravé krve proběhne Beseda na téma Půl století transplantací kostní dřeně u dětí a zájemci budou mít možnost mít možnost promluvit s předními českými hematology o kostní dřeni a o možnostech medicíny, která zachraňuje lidské životy. Součástí dne bude také možnost nechat si zkontrolovat krevní obraz nebo nechat si zjistit krevní skupinu. Beseda se uskuteční příští týden ve středu 20. září ve FN Motol od 16.00 do 18.30 hodin (kinosál, budova ředitelství, 2. patro).


zburi 13.09.2017

Přednášky Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha v zimním semestru 2017/2018

71503Zveme Vás na přednášky Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze v zimním semestru 2017/2018. Semináře se konají od 14.30 na posluchárně A, budova F2 (pokud není uvedeno jinak).


zburi 13.09.2017

18. konference Tabák a zdraví

7149518. konference Tabák a zdraví se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 od 9.00 do 15.00 hodin ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Těšíme se na Vás!
esvob 12.09.2017

Léčba diabetika v praxi 2017

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK


esvob 12.09.2017

7. česko-saské dny

Zlomeniny patní kosti. Pokroky a komplikace.


« aktuální novinky | starší novinky »

Kalendář

zavřít