1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Novinky

bfran 27.03.2017

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/18

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2017/18 přijímací řízení do prezenční a kombinované formy doktorských studijních programů.

Přihlášky ke studiu do doktorských studijních programů jsou přijímány do 30. 4. 2017.ilodrova 29.03.2017

Nová výzva Národního stipendijního programu Slovenské republiky

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.


inosk 29.03.2017

I.klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN

Přijme absolventy na pozici sekundárního lékaře lůžkového oddělení.


lmedo 29.03.2017

Letní škola v Bavorsku: “The Future of Health Care”

Termín pro podávání přihlášek: 15. 4. 2017


ilodrova 28.03.2017

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.zburi 28.03.2017

Běžecký závod pro děti a mládež

68130V sobotu dne 22. dubna 2017 se uskuteční již tradiční běžecký závod v přírodě v těsném okolí hlavního města Prahy. Tato akce podporuje nejen pohybovou aktivitu zejména dětí a mládeže, ale v rámci spolupráce s porodnicí „ U Apolináře“ zařazujeme mezi závodníky i děti, které měly při porodu někdy až extrémně nízkou tělesnou hmotnost, tedy jednalo se o předčasné porody. 

Kompletně celý výtěžek z registrace/startovného půjde Perinatologickému centru pro nedonošené děti porodnice „U Apolináře“.


mdema 28.03.2017

Nabídka Ph.D. pozice Biochemie a patobiochemie

Pro akademický rok 2017/2018 vypisujeme výběrové řízení na dvě Ph.D. pozice v oboru Biochemie a patobiochemie.

esvob 27.03.2017

Pozvánka 3. 4. 2017

na zasedání Akademického senátu 1. LF UK


zburi 27.03.2017

Porodnická analgezie a anestezie 2017

68115V prostorách gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze proběhl 25. března 2017 již 64. intenzivní postgraduální kurz Porodnická analgezie a anestezie.

Na akci dorazilo 120 účastníků z řad lékařů specialistů, porodních asistentek i studentek bakalářského studia Porodní asistence na 1. LF UK, kteří se seznámili s posledními novinkami z oblasti porodnické analgezie a anestezie. 


khave 27.03.2017

Nabídka pro uchazeče DSP - Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

nabízíme účast na novém grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí "Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi"


zburi 27.03.2017

Muzejní noc na Jedničce No. 3

681131. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se letos již potřetí připojí k Pražské muzejní noci. V sobotu 10. 6. 2017 otevře od 19.00 do 01.00 své dva běžně veřejnosti nepřístupné objekty – Anatomické muzeum v budově Anatomického ústavu 1. LF UK a Stomatologické muzeum v budově děkanátu 1. LF UK. Ještě předtím se ale přijďte podívat na přednáškové odpoledne na téma "Anatomie: tradiční obor, který stále posouvá hranice známého", které bude probíhat od 16.30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu. Na přednášku se registrujte ZDE


zburi 27.03.2017

Exkurze do Hospitálu Kuks

Farmakologický ústav 2. LF UK, pořádá dne 8. 4. 2017 (sobota) exkurzi do Hospitálu Kuks, s prohlídkou expozice Českého farmaceutického muzea, představujícího vývoj lékáren od baroka do 20. století a výrobu léčivých přípravků od lékárny až po průmyslovou výrobu v továrnách. Součástí exkurze je i prohlídka celého komplexu hospitálu, Šporkovské hrobky a nedaleké přírodní galerie Braunových plastik.


zburi 24.03.2017

Den celoživotního vzdělávání 2017

68109I tento rok Univerzita Karlova organizuje Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, který se bude konat v sobotu 22. dubna 2017 od 10:00 do 16:00. Představena bude široká škála vzdělávacích programů, ať už zájmových, profesních či v rámci Univerzity třetího věku. Seznámíme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravujeme pro naše absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.


ilodrova 22.03.2017

Intenzivní kurzy němčiny v Heidelbergu

Heidelberger Pädagogium nabízí intenzivní kurzy němčiny všech jazykových úrovní.


starší novinky »

Kalendář

zavřít