1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

30. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy, která je udělována studentům a absolventům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla interdisciplinárním tematickým přesahem, které jsou uchazečem zpracovány v průběhu studia. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na typy studijních programů.
Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

Do soutěže lze přihlásit práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2022/2023 a přihlášky lze podávat do 31. října 2023.

Přihlášku podává student nebo absolvent Univerzity Karlovy prostřednictvím studijního informačního systému, konkrétně v modulu Ocenění v SIS4 (postup naleznete v příloze). Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

Udělování ceny se řídí částí III. Opatření rektora č. 25/2021, Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.

Soutěž organizačně zajišťuje UK Point, kontaktní osobou pro dotazy studentů/absolventů k technickým aspektům podání přihlášky je:
Kateřina Hovorková (email: katerina.hovorkova@ruk.cuni.cz ; tel: 776 510 437).

Studenti/ absolventi 1. LF UK stanuli v minulých ročnících na pozicích vítězů.

Hodnocení: spravovat