1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

218. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU


Mimořádné grantové výzvy pro krátkodobé česko-bavorské akademické projekty


Česko-bavorská vysokoškolská agentura vyhlásila dvě mimořádné grantové výzvy k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení od června do konce listopadu 2020.
Finanční prostředky těchto programů jsou určeny na krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na pandemii onemocnění Covid-19, její následky pro vědu a společnost a digitální formáty ve vědě a výuce. Zvláště vítány jsou projekty zapojující studenty magisterských a doktorských programů.
Podávat žádosti o podporu ve výši 1.000 až 10.000 EUR lze do 20. července 2020 (až do vyčerpání prostředků).
Další informace jsou k dispozici zde.

 

Online výstava „Science is Wonderful!“

  • Kdy: 22.9.2020 - 24.9.2020
  • Kde: Online


Ve dnech 22.-24. září 2020 pořádá Evropská komise online výstavu „Science is Wonderful!“, která se bude konat v rámci akce „European Research and Innovation Days“ a seznámí veřejnost se světem vědy, výzkumu a inovací.
Výstava bude organizována prostřednictvím specializované online platformy a s využitím řady interaktivních digitálních aktivit ukáže, jak výzkumní pracovníci a projekty financované EU ze všech vědních disciplín pracují na řešení krize COVID-19 a jejích důsledků. Kromě toho budou účastníci moci v rámci výstavy komunikovat se stovkami zúčastněných stran z celé Evropy a zviditelnit svůj výzkum.
K účasti na této akci jsou zvány projekty financované EU a MSCA a výzkumní pracovníci, jejichž výzkum je relevantní pro řešení krize COVID-19 a jejích následků, Zelené dohody pro Evropu a pěti misí programu Horizont Evropa. Zájemci o účast by měli navrhnout až tři online aktivity přizpůsobené různým cílovým skupinám (dětem, studentům a občanům) v jakémkoli oficiálním jazyku EU.
Zájemci budou informováni o úspěšnosti jejich žádosti o účast do 15. července 2020.
Registrace je otevřena do 6. července 2020 a je k dispozici zde.

Horizont Evropa a nástroj pro obnovu Evropy


Evropská komise zveřejnila pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Horizontu Evropa a o dalších programech, který objasňuje využití dodatečného financování z fondu pro obnovu „Next Generation EU“, představeného 27. května 2020. Tento instrument počítá s navýšením 13,5 miliardy EUR pro VaV v rámci navrhovaného rozpočtu pro Horizont Evropa.
Z pozměněného návrhu je zřejmé, že financování z fondu pro obnovu se bude řídit stejnými pravidly jako zbytek programu. Peníze mají být přiděleny na výzkumné projekty v oblasti zdraví a klimatu nejpozději do roku 2024. Komise zdůrazňuje, že je naléhavě nutné lépe porozumět přenosným nemocím a investovat do ochranných prostředků, virologie, vakcín, léčby a veřejného zdraví. Část rozpočtu je rovněž alokovaná na výzkum v oblasti klimatu, který může přispět k evropské konkurenceschopnosti.
Pozměněný návrh je k dispozici zde.


Hodnocení: spravovat