1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

217. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Iniciativa EIT pro řešení krize COVID-19


V rámci kolektivního úsilí EU s cílem řešení krize COVID-19 zahájil Evropský inovační a technologický institut (The European Institute of Innovation and Technology, EIT) iniciativu s názvem „EIT Crisis Response Initiative“. Správní rada EIT se rozhodla uvolnit dodatečné finanční prostředky ve výši 60 milionů EUR pro inovátory s vysoce účinnými řešeními, zabývajícími se touto bezprecedentní sociální a ekonomickou výzvou.
Financování umožní zahájení nových inovačních projektů zaměřených na koronakrizi v rámci tzv. Pandemic Response Projects. EIT rovněž podpoří vysoce inovativní start-upy a MSP, které mají zásadní význam pro rychlé zotavení ekonomiky v rámci Nástroje pro podporu podnikání (Venture Support Instrument). Nová iniciativa podpoří inovace v oblasti zdraví, změny klimatu, digitalizace, potravin, udržitelné energie, městské mobility, výroby a surovin.
Osm znalostních a inovačních komunit EIT (Knowledge and Innovation Communities, KICs) otevře v rámci této iniciativy v nadcházejících týdnech celoevropské výzvy a zveřejní je na svých webových stránkách.
Více informací naleznete zde.

 

Druhá výzva k vyjádření zájmu o výzkum v oblasti COVID-19


Evropská komise vyhlásila druhou zvláštní výzvu k vyjádření zájmu o výzkum a inovace se zaměřením na pandemii COVID-19 (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2).
Online informační setkání se uskuteční 20. května 2020 od 14:00 do 16:30 na streamingovém servisu Evropské komise zde.
Další informace o 5 tématech výzvy jsou k dispozici zde:
1. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Nové zaměření výroby na životně potřebné lékařské vybavení
2. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Lékařské technologie, digitální nástroje a analytika umělé inteligence (AI) ke zlepšení dohledu a péče s vysokou úrovní technologické připravenosti (TRL)
3. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Behaviorální, sociální a ekonomické dopady reakce na pandemii COVID-19
4. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Celoevropské kohorty COVID-19
5. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Propojení stávajících mezinárodních skupin a kohort EU s významem pro COVID-19

 

Stanovisko SFIC k mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací v boji proti COVID-19


Strategické fórum pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci SFIC (pracovní skupina Výboru pro Evropský výzkumný prostor, ERAC) zveřejnilo poziční dokument s názvem „International R&I cooperation in view of the global COVID-19 pandemic“. Ve svém stanovisku SFIC zdůrazňuje, že řešení pandemie COVID-19 lze nalézt pouze pomocí vědy, založené na koordinovaném mezinárodním úsilí. SFIC uznává různé výzkumné a inovační činnosti, které byly rychle zavedeny na národní, regionální a mezinárodní úrovni, ale také zjišťuje, že na mezinárodní úrovni je spolupráce nedostatečná.
V důsledku toho SFIC požaduje mobilizaci mezinárodního úsilí a vyčlenění zdrojů na podporu zejména rozvojových zemí v boji s krizí. Navrhovaná opatření zahrnují posílení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací a koordinaci akcí se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v boji proti COVID-19, včetně sdílení výsledků výzkumu a příslušných údajů.
Stanovisko SFIC je k dispozici zde.

 

ERA corona platform


Evropská komise spustila novou platformu Evropského výzkumného prostoru (ERA) “ERA corona platform” která bude jednotným kontaktním místem informujícím o možnostech financování výzkumu v boji s COVID-19 v EU i členských státech.
Platforma sdružuje informace o financovaných a probíhajících projektech, zahrnuje aktualizované informace o prodloužení lhůt pro podávání návrhů do výzev H2020 a odkazy na často kladené otázky (FAQ) pro výzvy a granty ovlivněné pandemií COVID-19.
Platforma ERA corona je přístupná prostřednictvím portálu Funding & Tenders Portal zde.

 

Hodnocení: spravovat