1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

214. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Komise navyšuje financování výzkumu koronaviru


Po zveřejnění lednové výzvy v hodnotě 10 milionů EUR zajistila Evropská komise dodatečnou částku z programu Horizont 2020 a dalších 37,5 milionů EUR tak poputuje na naléhavě potřebný výzkum v oblasti vývoje vakcíny, diagnostiky a léčby COVID-19. Komise již vybrala 17 projektů zahrnujících 136 výzkumných týmů z celé EU i mimo ni, které začnou pracovat na vývoji vakcín, nových způsobech léčby, diagnostických testech a lékařských systémech zaměřených na prevenci šíření koronaviru.
Více informací naleznete zde.


CERIC specializovaný zrychlený přístup k vybraným nástrojům na výzkum COVID-19


Středoevropské konsorcium pro výzkumnou infrastrukturu CERIC zřídilo specializovaný zrychlený přístup k vybraným nástrojům s cílem usnadnit výzkum COVID-19.
Specializovaný zrychlený přístup umožní přístup k vybraným nástrojům pro výzkum související s COVID-19, aniž by bylo nutné podstoupit řádný postup hodnocení. Pokud bude projekt schválen, bude naplánován do jednoho měsíce od předložení návrhu na základě posouzení proveditelnosti provedeného zařízením. K výzkumu mohou být přijaty pouze vzorky zaručené jako neškodné a bez schopnosti způsobovat nebo přenášet virovou infekci.
Více informací naleznete zde.


Přehled výzev pro výzkum v oblasti koronaviru


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo přehled výzev pro výzkum COVID-19. Vlády zemí po celém světě aktuálně vyhlašují nové grantové příležitosti pro výzkum v oblasti vakcín, léčby, diagnostiky nebo sociální podpory v souvislosti s vypuknutím epidemie koronaviru. S novými grantovými programy se připojují také Gates Foundation, Wellcome Trust a další soukromé nadace. V Evropě výzvu vyhlásili Evropská Komise (47,5 mil EUR), Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), která alokovala 45 mil EUR, Švýcarsko (4,7 mil EUR), Německo (145 mil EUR), Norsko (2,76 mil EUR) a Francie (3 mil EUR).
Přehled grantů, ve kterých mohou participovat české subjekty, naleznete zde.
Souhrnný přehled států a nadací poskytující finance na výzkum COVID-19 naleznete zde.


Poradní panel Evropské komise pro COVID-19


Evropská komise dne 17. března 2020 zřídila poradní panel pro COVID-19 složený z epidemiologů a virologů z různých členských států, aby formuloval pokyny EU pro vědecky podložená opatření a koordinovaná opatření managementu rizik. Skupině bude předsedat předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, spolupředsedat jí bude Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví. Práce panelu doplní činnost Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Členové budou zasedat prostřednictvím videokonferencí nejméně dvakrát týdně. První oficiální zasedání panelu se konalo 18. března 2020.
Panel bude poskytovat Komisi poradenství ohledně formulace opatření v reakci na krizi, identifikace a zmírnění mezer v opatřeních přijatých s cílem omezit a kontrolovat šíření COVID-19, stanovení priorit zdravotní péče a doporučení politických opatření pro řešení dlouhodobých důsledků COVID-19.
Více informací naleznete zde.


Záznam z akce: IGLO INCO ke spolupráci EU-Afrika


Dne 5. března 2020 se v Bruselu uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast mezinárodní spolupráce, zaměřené na spolupráci mezi EU a Afrikou.
Jens Hoegel (GŘ RTD) představil aktivity vzájemné spolupráce, která probíhá od roku 2011 především prostřednictvím tzv. vysokoúrovňového politického dialogu (HLPD) a pilotní program Inovační partnerství EU-Afrika AEIP, který je zaměřený na subsaharské země a má za cíl prohloubit spolupráci mezi evropskými a africkými inkubátory a inovátory.
Jako druhý vystoupil Giorgio Clarotti (GŘ RTD), který se ve své prezentaci zaměřil na partnerství EDCTP (The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership), jehož cílem je financování klinického výzkumu s cílem urychlit vývoj nových nebo vylepšených léků, vakcín, mikrobicidů a diagnostiky proti HIV / AIDS, tuberkulóze a malárii a dalším infekčním onemocněním souvisejícím s chudobou v subsaharské Africe se zaměřením na klinické fáze II a III zkoušky.

Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.


 

Hodnocení: spravovat