1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

212. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Otevření mimořádné výzvy H2020 na boj proti koronaviru


Evropská komise poskytne z programu Horizont 2020 10 milionů eur na podporu výzkumu koronaviru. Zveřejnila mimořádnou výzvu pro projekty, jejichž výzkum by mohl vést k lepšímu porozumění příčin nové epidemie a přispět efektivnějšímu přístupu vůči nakaženým. Cílem výzkumu by dále mělo být zlepšení preventivních opatření i péče o občany.
Z programu Horizont 2020 budou podpořeny 2 až 4 výzkumné projekty. Žadatelé se mohou přihlásit do 12. února a očekává se od nich rychlé podepsání grantových dohod, aby výzkumné práce mohly začít co nejdříve. Komise také úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a dalšími mezinárodními aktéry s cílem zajistit účinnou a koordinovanou reakci na nákazu.

Více informací je k dipozici zde.


Veřejná konzultace k evropskému plánu boje proti rakovině


Evropská komise dne 4. února 2020 u příležitosti Světového dne boje proti rakovině zahajuje celounijní veřejnou konzultaci o evropském plánu boje proti rakovině. Konzultace pomůže vytvořit plán, určit klíčové oblasti a prozkoumat budoucí opatření. Konzultace bude probíhat po dobu dvanácti týdnů.
Evropský plán boje proti rakovině, který bude předložen do konce letošního roku, bude obsahovat opatření zaměřená na každou klíčovou fázi tohoto onemocnění:

  • Preventivní opatření: prevence je nejsnadnějším a nejúčinnějším způsobem, jak omezit výskyt rakoviny v EU. Mezi preventivní opatření by mohl patřit lepší přístup ke zdravé stravě a zvýšení proočkovanosti, opatření na snížení rizikových faktorů souvisejících s životním prostředím, jako je znečištění a expozice chemickým látkám, a výzkum a zvyšování informovanosti.
  • Včasné odhalení a diagnóza: opatření, která zlepší zdravotní prognózu díky včasné diagnóze, jako například zvýšení pokrytí cílové populace screeningem rakoviny či častější využívání digitálních řešení a technická podpora členských států.
  • Léčba a péče: u opatření ke zlepšení výsledků onkologické péče a léčby se může jednat o zlepšení přístupu ke kvalitní léčbě a zavádění nových terapií, o opatření k zajištění dostupnosti základních léčivých přípravků, a to i cenové, nebo inovace a výzkum.
  • Kvalita života: opatření, která zajistí co nejlepší možnou kvalitu života onkologických pacientů, přeživších pacientů a pečujících osob, například opatření na zlepšení opětovného zařazení do pracovního života, předcházení diskriminaci nebo poskytování paliativní péče a předávání osvědčených postupů.
Více informací naleznete zde.

 

Hodnocení: spravovat