1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

206. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

 

Science Café s Luďkem Hynčíkem


Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve na v pořadí již patnácté Science Café, které se uskuteční dne 3. října 2019 od 19:00 v Plzeňském domě v Bruselu.
Naším hostem bude Luděk Hynčík, prorektor pro výzkum a vývoj a ředitel ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni, který je také viceprezidentem mezinárodního sdružení automobilových společností (FISITA) a hostující profesor na čínské univerzitě „Tianjin University of Science & Technology“. Luděk Hynčík se ve svém výzkumu zaměřuje na modelování a monitorování lidského těla, biomechaniku a mechaniku diskrétních systémů. Specializuje se na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě.
Více zde.


 

Webinář o Nagojském Protokolu

  • Kdy: 27.9.2019
  • Kde: Online


Dne 27. září 2019 se bude konat webinář na téma Implementace Nagojského protokolu v Evropské Unii: nařízení EU o přístupu a sdílení přínosů (ABS). Nagojský protokol je klíčovým prvkem pro globální udržitelný rozvoj a ochranu biologické rozmanitosti. Během webináře se účastníci dozví podrobnější informace o Nagojském protokolu, o jeho implementaci do politik EU, politických souvislostech a o nových prvcích zavedených v rámci programu Horizont 2020 ve spojení s tímto nařízením. Registrace je otevřena do 23. září 2019. Více informací o webináři naleznete zde, registraci je možné provést zde.


 

Kulatý stůl na téma „Etika genového inženýrství“

  • Kdy: 16.10.2019
  • Kde: Brusel (Belgie)


Evropská komise (GŘ RTD) organizuje dne 16. října 2019 v Bruselu kulatý stůl na téma Etika genového inženýrství, jehož cílem je poskytnout prostor pro diskuzi o etických otázkách vyvolaných nedávným vývojem v oblasti genové editace, jako je CRISPR-Cas9, napříč různými oblastmi použití (zdraví, biotechnologie atd.). Výsledky kulatého stolu se stanou podkladem pro připravované stanovisko k etickým důsledkům genového inženýrství, které v současné době připravuje Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (European Group of Ethics in Science and New Technologies – EGE).
Více informací včetně registrace naleznete zde.


 

Partnerská burza k personalizované medicíně

  • Kdy: 23.10.2019
  • Kde: Gliwice (Polsko)


Dne 23. října 2019 se v Gliwicích uskuteční mezinárodní partnerská burza k výzvám společenské výzvy (SC1) – Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky s názvem „Personalized Medicine for Health in European Research“. Cílem akce je výměna zkušeností a znalostí a jejich prezentace Evropské komisi a poskytnout platformu k nalezení nových partnerů a vybudování nových konsorcií. Akce bude zaměřená na tyto okruhy: 1) Využití velkých dat ve zdravotnictví (sdílení dat, komplexní chronické stavy), 2) Využití umělé inteligence ve zdravotnictví (analýza velkých dat/ekologické životní prostředí/obrazová analýza za pomoci umělé inteligence a 3) Personalizovaná medicína. Více informací je k dispozici zde.

 

Hodnocení: spravovat