1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

205. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Třetí HBP Curriculum Workshop: Nové pohledy na rozmanitost a etiku

  • Kdy: 26.9.2019 - 27.9.2019
  • Kde: Graz (Rakousko)

Ve dnech 26. až 27. září 2019 se v Grazu uskuteční seminář vlajkové lodě HBP (Human Brain Project) s názvem „Neuroscience, robotics, AI & medical informatics: New insights with diversity & ethics“. Cílem je poskytnout informace o tom, jak vědci z různých oblastí, jako je neurologie, robotika, umělá inteligence a lékařská informatika, berou v úvahu proměnné, jako je pohlaví, věk atd. Kromě toho odborníci v oblasti etiky představí tzv. Koncepty odpovědného výzkumu a inovací (RRI) a jejich aplikaci v praxi. Registrace je otevřená do 19. srpna 2019. Více informací včetně registračních poplatků je k dispozici zde.

 

Přeshraniční inovace v zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví

  • Kdy: 17.10.2019
  • Kde: Brusel (Belgie)

Dne 17. října 2019 organizuje Evropská komise (DG RTD a DG CNECT) v Bruselu seminář s názvem „Cross-border Innovation Procurement in Health: EU funding opportunities & best practices". Cílem semináře je diskutovat o tom, jak lze vyřešit výzvy, kterým čelí poskytovatelé zdravotnických služeb EU, pomocí stávajících nástrojů EU pro zadávání veřejných zakázek v oblasti zdraví, jako je před-obchodní nákup (PCP) a zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení (PPI). Budou rovněž představeny nové možnosti financování PCP a PPI pro rok 2020 a poskytnuty rady, jak nejlépe navrhnout a implementovat úspěšné projekty. Více informací a registrace na akci je k dispozici zde.


Výzva k vyjádření zájmu o členství ve skupině zúčastněných stran v oblasti eHealth


Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu o členství ve skupině zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví, která bude podporovat digitální transformaci zdravotnictví v EU. Členové skupiny jsou voleni na dobu tří let a očekává se, že skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví poskytne poradenství a odborné znalosti, přispěje k rozvoji politiky a provádění Sdělení o umožnění digitální transformace zdraví a péče na jednotném digitálním trhu. Výzva je otevřena do 27. září 2019. Více informací je k dispozici zde.

 

Hodnocení: spravovat