1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2010

esvob 12.01.2011

Zápis ze dne 13. 12. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 12. 2010.

esvob 12.01.2011

Zápis ze dne 29. 11. 2010

Zápis z jednání Akademického senátu 1. LF UK dne 29. 11. 2010.

esvob 01.12.2010

Zápis ze zasedání AS 1. LF 1. 11. 2010

Zápis z jednání Akademického senátu 1. LF UK dne 1. 11. 2010.

esvob 03.11.2010

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK 4. 10. 2010

Zasedání Akademického senátu se konalo dne 4. října 2010.

esvob 11.10.2010

Zápis ze zasedání 7. 6. 2010

Akademický senát 1. LF UK na zasedání 7. 6. 2010 projednal tyto záležitosti (viz celý článek).


esvob 08.06.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 5. 2010

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 12. 4. 2010 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu. (10 min.)
3. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2010 (15 min.)
4. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA – Projednání počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2011/12 (15 min.)
5. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání žádosti o akreditaci čtyřletého doktorského studijního programu Psychologie (10 min.)
6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání dílčích změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy (10 min.)
7. Lukáš Bajer, Aneta Pechová – Prezentace Spolku mediků českých a IFMSA (20 min.)
8. Varia (10 min.)


esvob 12.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 12. 4. 2010

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 15.3. 2010 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Závěrečné zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2009 (10 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změny vnitřního předpisu: Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, (25 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s. (10 min.)
6. MUDr. Marek Hilser, Mgr. et Mgr. Marek Vácha – Etické kodexy studentů lékařských fakult (40 min.)
7. Varia (10 min.)


esvob 13.04.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 15. 3. 2010

 

Návrh programu:

1. Slib člena akademického senátu (5 min.)
2. Kontrola zápisu z 18.1. 2010 (5 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011 (5 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změn vnitřních předpisů: Volební a jednací řád AS 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, (20 min.)
6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti 1. LF UK za rok 2009 (10 min.)
7. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Projednání Závěrečné zprávy o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2008/2009 (15 min.)
8. MUDr. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů na zasedáních akademického senátu. (5 min.)
9. Varia (10 min.)


esvob 08.04.2010

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 18. 1. 2010.

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu ze 7. 12. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)

3. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhů na jmenování členů Hodnotící komise (15 min.)

4. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhu na jmenování členů do komisí pro výběrová řízení na pracovní místa. (10 min.)

5. Varia (10 min.)


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4437 poslední aktualizace: 12.01.2011
zavřít