1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2009

esvob 05.03.2010

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK ze dne 16. 2. 2009

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu z 8. 12. 2008

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Informace děkana pro členy AS

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání smlouvy o Založení o.p.s. Pražské centrum primární prevence
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu na akreditaci doktorského studijního programu Bioetika 

5. Jonathan Menon  - Projednání závěrů Komise pro anglickou paralelku

6. MUDr. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS na zasedáních 

7. MUDr. Marek Hilšer – Informace o jednání zástupců akademických senátů o Bílé knize terciárního vzdělávání

8. Pavel Rutar – Zpráva o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA 

9. Varia


esvob 05.03.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 16. 3. 2009

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 19.2. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků     spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010 (10 min.) 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání  dodatku ke smlouvě o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV s.z.p.o.   (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k právnímu úkonu, kterým Univerzita Karlova v Praze hodlá zřídit věcné břemeno. (5 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k návrhům akreditací studijních programů (15 min.)

7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK a Zprávy o hospodaření   1.LF UK za rok 2008 (15 min.)

8. Varia (10 min.)


esvob 05.03.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 20. dubna 2009

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu z 16.3. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání uvolnění a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření vedení fakulty k hodnocení výuky studenty za akademický rok 2007/2008   (15 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Představení energetické koncepce 1. LF UK (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanovuje harmonogram akademického roku 2009/2010 (5 min.)

7. Varia (10 min.)


esvob 05.03.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 5. 2009

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu z 20.4. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011 (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2009   (10 min.)

5. MUDr. Marek Hilšer – Vyjádření Akademického senátu k návrhům změn vnitřních Univerzity Karlovy (10 min.)

6. Varia


esvob 05.03.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 8. 6. 2009

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 11.5. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA  – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů 1. LF UK: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK. (20 min.) 

3. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA  - Projednání Dodatku k opatření děkana č.5/2009  (10 min.)

4. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA – Projednání návrhu na změnu názvu III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce (10 min.)

5. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA – Představení koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009-2011    (10 min.)

6. MUDr. Marek Hilšer – Návrh termínů zasedání AS 1. LF UK pro akademický rok 2009/2010 (5 min.)

7. Varia (10 min.)


esvob 01.03.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 10. 2009

Návrh programu:

1. Slib členů Akademického senátu 1. LF UK (5 min.)

2. Kontrola zápisu z 8.6. 2009 (5 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana členům AS (15 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2009/2010 (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání odvolání a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Představení koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009-2011    (10 min.)

7. Varia (10 min.)


esvob 19.01.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 12. 2009

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 12.10.2009  (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana členům AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu opatření děkana o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2008/2009  (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání návrhu předběžného rozpočtu 1. LF UK pro rok 2010     (10 min.)

6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání žádosti Iniciativy pro vzdělanost (10 min.)

7. Varia (10 min.)


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3824 poslední aktualizace: 05.03.2010
zavřít