1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2008

esvob 17.02.2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK ze dne 8. 12. 2008

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 10.11. 2008 (5 min.)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Informace děkana pro členy AS (15 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu na změnu názvu pracovišť 1.LF UK (10 min.) 
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání změny rozpočtu fakulty pro rok 2008 (10 min.)
 5.  Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu předběžného rozpočtu pro rok 2009 (10 min.)
 6. Varia (10 min.)

esvob 10.12.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. listopadu 2008

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 13.10. 2008 (5 min.)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008 (10 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008 (10 min.)
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k hodnocení výuky studenty (10 min.)
 6. MUDr. Marek Hilšer – Návrh na jmenování členů Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty (10 min.)
 7. Varia (10 min.)

 


esvob 12.11.2008

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 13. 10. 2008

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 9. 6. 2008 (5 min.)
 2. MUDr. Marek Hilšer – Slib děkana 1. LF UK (5 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorského stipendia pro akademický rok 2008/2009 (10 min.) 
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání textu zakládající smlouvy obecně prospěšné společnosti s názvem Pražské centrum primární prevence (10 min.)
 6. MUDr. Marek Hilšer – projednání organizace voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy  (25 min.)
 7. MUDr. Marek Hilšer – Projednání žádosti rektora Univerzity Karlovy o vyjádření ke změně názvu 2. LF UK (15 min.)
 8. Varia (10 min.)

esvob 12.11.2008

Příloha č. 1 zápisu ze zasedání AS 1. LF UK ze dne 13. 10. 2008

Přehled o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009


esvob 14.10.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 9. června 2008

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 12. 5. 2008 (5 min)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (10 min)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k návrhu na jmenování proděkanů

1. LF UK  (10 min)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání návrhu na jmenování členů

Vědecké rady 1. LF UK (15 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k žádosti o založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární péče (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Vyjádření k právnímu úkonu, kterým UK hodlá zřídit věcné břemeno  (10. min)

7. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Informace o hodnocení výuky studenty za rok 2006/2007 (10 min.)

8. Varia


esvob 10.06.2008

Zápis z jednání Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK v Praze ze dne 12. 5. 2008

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu ze 14. 4. 2008 (5 min.)

2. Kontrola zápisu z 21. 4. 2008 (5 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2008 (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2009/10 (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů:  Statut 1. LF UK, Řád pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK, Jednací řád VR 1.LF UK, Řád přijímacího řízení 1. LF UK (25 min)

7. MUDr. Bc. Marek Hilšer  – Informace o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2006/07 děkana pro členy AS (15 min.)

8. MUDr. Bc.  Marek Hilšer – Vyjádření Akademického senátu 1. LF UK  k prohlášení studentů LF k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti. (10 min.)

9. Varia (10 min.)


esvob 13.05.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 21. 4. 2008

Návrh programu:

 

1. Projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK (45 min)

 


esvob 13.05.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 14. 4. 2008

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 10. 3. 2008 (5 min)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)

3. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – Projednání žádosti o  akreditaci doktorských

    studijních  programů (10min)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok

    2007 (10 min)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o hospodaření

      za rok 2007 (10 min)

6. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Informace o hodnocení výuky studenty (20 min)

7. Varia (10 min)

přestávka (10 minut)

8. Představení kandidáta na děkana 1. LF UK (90 min.)


esvob 15.04.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 3. 2008

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 11. 2. 2008 (5 min)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanovuje výše poplatků spojených se studiem. (15 min)
 4. Pavel Rutar – Projednání výsledků zasedání Komise pro záležitosti studia: Pravidla pro zadávání zkouškových termínů do studijního informačního systému (10 min)  
 5. Varia (10 min)

esvob 12.03.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 2. 2008

Návrh programu:
1.Slib senátora 
2.Kontrola zápisu ze 14. 1. 2008
3.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS
4.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání žádosti o prodloužení akreditace
   studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru Ergoterapie
5.MUDr. Marek Hilšer  – Stanovení termínu mimořádného zasedání AS pro projednání
   návrhu na jmenování děkana a stanovení lhůty pro odevzdání návrhů na kandidáty na funkci
   děkana
6.Pavel Rutar, Lucie Ettlerová – Informace o činnosti Spolku mediků českých a IFMSA


esvob 12.02.2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 1. 2008

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 3. 12. 2007
 2. Kontrola zápisu ze 17. 12. 2007
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Žádost o schválení změny plánu počtu přijímaných studentů v bakalářských studijních programech
 5. MUDr. Marek Hilšer - Volba Komise pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana
 6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhu termínů zasedání AS
  pro období únor-červen 2008
 7. Varia

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4018 poslední aktualizace: 17.02.2009
zavřít