1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2006

esvob 16.01.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 4. 12. 2006

Návrh programu zasedání

 1. Kontrola zápisu z 6. 11. 2006
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Vyjádření k návrhu projektu „Kampus Albertov“ 
 4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu předběžného rozpočtu pro rok 2007 
 5. Varia

esvob 11.01.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 6. 11. 2006

Návrh programu: 

1. Kontrola zápisu z 16. 10. 2006 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
3. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Projednání žádosti  o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Psychologie (15 min.) 
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání opatření děkana, kterým se stanovuje výše prospěchových stipendií za akademický rok 2005/2006 (25 min.)  
5. Ing. Eva Soubustová, MBA – Informace o čerpaní rozpočtu  1. LF UK (leden až září 2006)  (10 min.)
6. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání odpisu pohledávky Marie – Louise Heidgren  (10 min)
7. Bc. Marek Hilšer – Projednání návrhů na jmenování  členů Hodnotící komise.  (20 min)
8. Varia (10 min.)


esvob 07.12.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu ze dne 6. 11. 2006.

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 16. 10. 2006 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA Informace děkana pro členy AS (10 min.)
3. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Projednání žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Psychologie (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání opatření děkana, kterým se stanovuje výše prospěchových stipendií za akademický rok 2005/2006 (25 min.)
5. Ing. Eva Soubustová, MBA – Informace o čerpaní rozpočtu 1. LF UK (leden až září 2006) (10 min.)
6. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání odpisu pohledávky Marie – Louise Heidgren (10 min)
7. Bc. Marek Hilšer – Projednání návrhů na jmenování členů Hodnotící komise. (20 min)
8. Varia (10 min.)

esvob 13.11.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 10. 2006

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 12. 6. 2006 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání žádosti o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví - obor
    Fyzioterapie, projednání žádosti o prodloužení platnosti akreditace prezenčního a akreditaci kombinovaného magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru
    Učitelství zdravotnických předmětů. (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání návrhů vnitřních předpisů: Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF
    UK. (35 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání žádosti o zrušení fakultních pracovišť – Interní oddělení Strahov, Ústav lékařských biomodelů; projednání žádosti o zřízení  
    účelového zařízení fakulty - Centrum pro experimentální lékařské biomodely. (20 min.)
6. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Informace o počtu přijatých a opakujících studentů na 1. LF UK pro akademický rok 2006/2007 (10 min)
7. Varia (10 min.)

esvob 18.10.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 6. 2006

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 15. 5. 2006 (5 min.) 
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2007/2008 (20 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku     (10 min)
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Pravidla pro organizaci výuky na 1. LF UK, Volební a jednací řád AS 1. LF UK, (35 min.) 
 6. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS  na zasedáních senátu za období říjen 2005 – duben 2006,  (5 min) 
 7. Bc. Marek Hilšer – Návrh harmonogramu zasedání AS 1. LF UK pro akademický rok 2006/2007 (5 min.)
 8. Bc. Marek Hilšer – Informace o elektronické podobě hodnocení výuky (10 min)
 9. Varia (10 min.)

buterfly 26.06.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu ze dne 15. 5. 2006

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 10. 4. 2006 (5 min.)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu na  člena Vědecké rady   1. LF UK (10 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání opravy návrhu poplatků za studium pro akademický rok 2006/2007  (10 min.)
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů na změnu vnitřních předpisů - Statut 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (25 min.)
 6. Prof. RNDr. František Vítek, DrSc. – Projednání prodloužení akreditace doktorandského oboru Biofyzika (10 min.)
 7. Bc. Marek Hilšer – Informace o elektronické podobě hodnocení výuky (15 min)
 8. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS  na zasedáních senátu za období říjen 2005 – duben 2006 (10 min) 
 9. Varia (10 min.)

 


esvob 18.05.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1 . LF UK ze dne 10.4.2006

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze dne 13.3.2006 (5 min)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS (10 min)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK za rok 2005 ( 25 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu poplatků za studium pro akademický rok 2006/2007 (10 min.)
5. Ing. Eva Soubustová, MBA – Zpráva o hospodaření 1. LF UK za rok 2005 (10 min.)
6. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu rozpočtu 1. LF UK pro rok 2006 (20 min.)
7. Ing. Eva Soubustová – Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (10 min.)

buterfly 15.04.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13. 3. 2006

Návrh programu :

 

 1. Kontrola zápisu ze dne 13.2.2006
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS
 3. Ing. Eva Soubustová,MBA – Informace o stavu připravovaných rekonstrukcí budov 1. LF UK
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Statut 1. LF UK
 5. As. MUDr. Jan Bruthans – Multikriteriální analýza www stránek ústavů a klinik 1. LF UK
 6. Varia

buterfly 15.03.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 13. 2. 2006

Návrh programu :

      1.      Kontrola zápisu ze dne 16. 1. 2006

2.      Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Informace děkana pro členy AS

3.      Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů – Řád doktorského studia 1. LF UK, Řád pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK

4.      Varia

  

buterfly 15.02.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16.1. 2006

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu z 5.12.2005
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima,DrSc.,MBA - Informace děkana pro členy AS
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima,DrSc.,MBA -  Projednání návrhu na změny vnitřního předpisu – Řád přijímacího řízení 1. LF UK
 4. Michal Droppa – Informace o činnosti IFMSA a Spolku mediků českých
 5. Varia

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4233 poslední aktualizace: 16.01.2007
zavřít