1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2005

buterfly 17.01.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 5.12.2005

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu ze dne 7. 11. 2005
 2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Projednání reakreditace bakalářského oboru Adiktologie
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS
 4. Bc. Marek Hilšer – Vyjádření předsedy AS k výzvě doc. MUDr. Jaromíra Křemena
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů : Statut 1. LF UK, Stipendijní řád 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty  1. LF UK, Řád přijímacího řízení 1. LF UK
 6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu složení disciplinární komise
 7. Ing. Eva Soubustová, MBA – Návrh prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005
 8. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání předběžného návrhu rozpočtu na rok 2006
 9. Varia

buterfly 06.12.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze 7.11. 2005

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu ze dne 10. 10. 2005
 2. Bc. Marek Hilšer - Návrh delegáta 1. LF UK do RVŠ
 3. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS
 4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Návrh prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005
 5. prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Informace o úspěšnosti studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek
 6. Bc. Marek Hilšer – Volba členů Hlavní hodnotící komise
 7. doc.MUDr. Bohuslav Matouš,CSc. – Informace o volbě rektora
 8. Varia

buterfly 08.11.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 10. 10. 2005

Návrh programu :
 1. Kontrola zápisu ze dne 5. 9. 2005
 2. Bc. Marek Hilšer – Slib nově povolaných senátorů
 3. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS 1. LF UK
 4. Vystoupení kandidátů na rektora Univerzity Karlovy

Přestávka

 1. Bc. Marek Hilšer – Volba místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK
 2. Bc. Marek Hilšer – Volba dílčí volební komise pro volby do AS UK
 3. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku
 4. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti senátorů na zasedáních Akademického senátu 1. LF UK za období prosinec 2004 – září 2005
 5. Varia

buterfly 11.10.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 5.9.2005

Návrh programu :

 1. Bc. Marek Hilšer – Přivítání a slib nového senátora
 2. Kontrola zápisu ze dne 13.6.2005
 3. doc. MUDr. Bohuslav Matouš,CSc. – Poděkování odstupujícímu děkanovi fakulty a jeho kolegiu
 4. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Schválení návrhu na odvolání stávajících členů Vědecké rady 1. LF UK
 5. prof.MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA – Schválení návrhu na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK
 6. prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu na jmenování proděkanů 1. LF UK
 7. prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu poplatků za studium
 8. doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Zdravotnická technika
 9. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. – Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ergoterapie
 10. Mgr. Dana Jurásková – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Všeobecná sestra

 

Přestávka

 

 1. prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Změna studijního a zkušebního řádu 1. LF UK
 2. Varia

 


buterfly 06.09.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze 13. 6. 2005


 1. Kontrola zápisu z 23. 5. 2005 (5 minut) 
 2. Bc. Marek Hilšer - Oznámení kandidatury prof. Svačiny na funkci rektora Univerzity Karlovy (15 min) 
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Předložení návrhu na jmenování proděkanů pro volební období 2005-2008 (15 min) 
 4. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. -  Zpráva o hodnocení výuky studenty na 1. LF UK  (15 min)
 5. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2006/2007 (15 min)  
 6. Varia (15 min.)

buterfly 15.06.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 23.5.2005

Návrh programu:

 

 1. Kontrola zápisu z 11. 4. 2005 (5 minut) 
 2. Kontrola zápisu z 18. 4. 2005 (5 min.) 
 3.  Prof. MUDr. Stanislav Štípek DrSc. -  Změna studijního a zkušebního řádu 1. LF UK (30 min.) 
 4. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Návrh na akreditaci bakalářského oboru Základy biomedicíny (15 min)  
 5. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Stanovení poplatků spojených se studiem (10 min) 
 6. Varia (10 min.)

buterfly 24.05.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 18. 4. 2005

1. volba kandidátů na funkci děkana

buterfly 24.05.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 11. 4. 2005

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu ze dne 21. 3. 2005
 2. Slib nově povolaného náhradníka na funkci senátora
 3. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Vyjádření k dopisu prof. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA
 4. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Změna vnitřních předpisů
 5. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Žádost o prodloužení doktorských studijních programů
 6. Mgr. Dana Jurásková, MBA – Žádost o rozšíření akreditace
 7. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Projednání a schválení Výroční zprávy 1. LF UK
 8. Bc. Marek Hilšer – Informace o vývoji ve změnách systému dotování ubytování studentů na UK
 9. Varia
 10. Prezentace kandidátů pro volby děkana

buterfly 13.04.2005

Zápis ze zasedaní Akdemického senátu 1.LF UK z 21. 3. 2005

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu ze dne 21.2.2005
 2. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA - Změna názvu Kliniky nemocí z povolání
 3. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Projednání a schválení Výroční zprávy
 4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání a schválení rozpočtu 1. LF UK na rok 2005
 5. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.- Zpráva volební komise o přijatých kandidátech na funkci děkana fakulty a stanovení harmonogramu veřejných prezentací
 6. Pavel Vychytil – Informace o změně systému dotování ubytování studentů na UK
 7. Petr Houska – Zpráva fungování studentské organizace IFMSA
 8. Varia

buterfly 07.04.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1.LF UK ze dne 21. 2. 2005

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu ze dne 17.1.2005
 2. MUDr. Michal Matějíček – Žádost o akreditaci oboru Ortopedická protetika
 3. As. MUDr. Petr Kocna, CSc. – Informace o organizaci a průběhu voleb do AS 1. LF UK
 4. doc.MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana pro funkční období 2005-2008.
 5. Pravin Sreedharan – Informace o otázkách studia německých studentů v anglické paralelce
 6. prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., MBA – Informace o evaluaci vědecké činnosti na lékařských fakultách
 7. Varia

buterfly 06.04.2005

Zápis ze zasedání AS 17.1.2005

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu ze dne 6.12.2004
 2. Kontrola zápisu ze dne 13.12.2004
 3. Prof.MUDr.Štěpán Svačina DrSc.,MBA –a)Návrh změn ve studijním řádu a organizaci studia na 1. LF UK, b) Návrh na změnu znění Řádu doktorského studia UK, 1. LF
 4. Ing. Eva Soubustová,MBA – Projednání předběžného návrhu rozpočtu fakulty na rok 2005
 5. Bc.Marek Hilšer – Volba Komise pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana
 6. Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. – Informace o nových aspektech zahraničních vztahů 1. LF UK
 7. Varia

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4611 poslední aktualizace: 17.01.2006
zavřít