1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Prázdninové praxe 2. ročník

Prázdninové praxe 2. ročník

  • Studenti 2. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi.
  • Všeobecné lékařství: Prázdninová praxe-základy péče o nemocné ( B00036)
  • Zubní lékařství: Prázdninová praxe-péče o nemocné ( B01151)

 

  • Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.
  • Zápočet z předmětu Prázdninová praxe musí student získat do 12.09.2018 tj. k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku.
  • Studenti, kteří mají možnost praxe v zahraničí, se obrátí na garanta předmětu Prázdninová praxe, který je seznámí s doporučeným postupem a dodá anglickou verzi sylabu.
  • Stáž by měla být provedena v časovém limitu 1 měsíce.

Smlouvy o zabezpečení prázdninové praxe

Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe             (3xoriginál s podpisy všech stran- nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijním oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

Fakulta neakceptuje jiné vzory smluv (jediná výjimka je IKEM a Vinohradská nemocnice). Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení.

Pracoviště, která smlouvu nepožadují

VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v nemocnici Na Bulovce, ÚVN, Nemocnici Na Homolce a FN Motol.

Pracoviště, se kterými má fakulta uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci: Thomayerova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - stačí si vytisknout formulář žádosti z odkazu Nemocnice se specifickými požadavky a pročíst text Rámcové smlouvy (platí pro pracoviště Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L), Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl, Svitavy) - vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov a Dopravní zdravotnictví a.s., Praha 2)- Nemocnice Šumperk (student doručí nemocnici individuální žádost a potvrzení o studiu.S výše jmenovanými pracovišti má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy a student si na praxi smlouvu nevyřizuje.

Thomayerova nemocnice smlouvu nevyžaduje, pouze nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu. http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani

smlouva viz příloha

Sylabus

Student předloží sylabus při nástupu na praxi, v nemocnici odpovědné osobě (vrchní nebo staniční sestra) u zubního lékařství odpovědnému lékaři.

sylabus viz příloha

Deník studenta (Potvrzení odborné praxe) 

Po ukončení praxe si student nechá ve zdravotnickém zařízení potvrdit délku a vykonání praxe na formulář Deník studenta. Je nutné splnit minimálně 60% praktických postupů uvedených v deníku. Deník studenta se předkládá garantovi praxe (na ÚTPO), který zapíše zápočet do indexu a do SISu.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 34121 poslední aktualizace: mhola, 06.10.2017
Hodnocení: (hodnotilo 17 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít