1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

199. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Evropská platforma pro vzácná onemocnění


Dne 28. února 2019 spustila Evropská komise novou online platformu European Platform on Rare Disease Registration (EU RD Platform) na podporu zlepšení léčebných procesů u lidí se vzácnými onemocněními. Platforma stojí na principu sdílení a shromáždění veškerých dat o pacientovi, které usnadní vytvoření nových možností pro farmakologické, translační a výzkumné účely. Usnadní se tak celkový proces diagnostikování a léčení pacientů. Více informací je k dispozici zde.


Aktualizovaná strategická výzkumná agenda JPI HDHL


Iniciativa pro společné programování "Zdravá výživa pro zdravý život“ (Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life“ - JPI HDHL) představila třetí revizi své strategické výzkumné agendy (Strategic Research Agenda - SRA). SRA poskytuje rámec pro koordinované a strukturované výzkumné činnosti s cílem dosáhnout hmatatelného společenského dopadu v oblasti výživy, fyzické aktivity a zdraví. V této nové verzi se tradiční výzkumné pilíře změnily na model se třemi výzkumnými oblastmi - občané, strava a chování (citizens, diet and behaviour); potraviny pro zdraví a stravu (food for health and diet); zdraví a nemoci (health and disease). Dokument je dostupný zde

 

Informace k pilotní výzvě iniciativy Evropských univerzit


V pilotní výzvě iniciativy Evropských univerzit (European Universities Initiative) přijala Evropská komise celkem 54 přihlášek zahrnujících více než 300 vysokoškolských institucí z 31 evropských zemí. V návrzích měli zároveň zastoupení všechny členské státy EU. Přibližně 80% navržených univerzitních aliancí se skládá z 5 až 8 partnerů z různých zemí EU, čímž byly vytvořeny nové propojení a vztahy v oblasti vysokoškolského vzdělávání napříč Evropou.
Prvních 12 univerzitních aliancí, které budou vybrány v červenci 2019 si mezi sebe rozdělí celkem 60 mil. eur z prostředků programu Erasmus +.
Další výzva je plánovaná v průběhu roku 2019.
Více informací naleznete zde.


EUA zpráva o financování vysokých škol


Evropská asociace univerzit (European University Association - EUA) zveřejnila zprávu o financování vysokých škol v roce 2018 (Public Funding Observatory Report 2018). Dokument nabízí nejaktuálnější informace o 33 různých systémech vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě. EUA sleduje vývoj veřejného financování univerzit od roku 2008. Zpráva zahrnuje data do roku 2017, včetně krátkodobého výhledu na rok 2018/19. Zpráva řadí země do tří různých kategorií, a to systémy s trvalým růstem financování, systémy s trvalým poklesem financováním a systémy vykazujících zlepšení. Více informací naleznete zde a zde.Hodnocení: spravovat