1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

196. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

  •  

Konference JPI HDHL

 

 

  • Kdy: 20.2.2019
  • Kde: Brusel (Belgie)


Dne 20. února 2019 se v Bruselu uskuteční 5. mezinárodní konference Iniciativy pro společné plánování "Zdravá výživa pro zdravý život“ (Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life“ - JPI HDHL) s názvem „Diet as leverage point towards a healthy and sustainable food systém“. Cílem je zajistit, aby investice do výzkumu a inovací přispěly k zlepšení potravin, výživy, zdraví, fyzické aktivity, a aby se zabránilo nárůstu nemocí souvisejících s výživou. Konference se bude zabývat vazbami mezi výživou a zdravím, jakož i intervencí v oblasti veřejného zdraví, k zajištění zdravé společnosti. Více informací naleznete zde.

 

 

Webinář „Horizon 2020 Proposal template and Evaluation criteria“

  • Kdy: 25.2.2019
  • Kde: online


Dne 25. února 2019 organizuje síť kontaktních bodů pro oblast SC1 Health NCP Net 2.0 (HNN 2.0) webinář na téma „Horizon 2020 Proposal template and Evaluation criteria“. Webinář se zaměří na to, jak napsat a připravit úspěšný návrh projektu v rámci oblasti zdraví v programu Horizont 2020 a vysvětlí hodnotící kritéria a jak je splnit při psaní návrhu. Registrace je otevřena do 21. února 2019. Více informací naleznete zde.

Science Café s Vojtěchem Adamem


Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve na v pořadí již třinácté Science Café, které se uskuteční dne 28. února 2018 od 19.00 v Plzeňském domě v Bruselu.
Tentokrát bude naším hostem profesor Vojtěch Adam, uznávaný vědec v oblasti chemie a biochemie a odborník na aplikaci pokročilých materiálů v biologii. Prof. Adam se se svým týmem mimo jiné zaměřuje na protein metalothionein, který by mohl být jedním z klíčů k zabránění vzniku rezistence na léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím léčiv založených na kovech. Potvrzení této skutečnosti by mohlo v budoucnu přispět k účinnější léčbě. Vojtěch Adam je prorektorem Mendelovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Od 1. ledna 2018 je řešitelem ERC Starting Grantu "Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolismna" na CEITEC VUT v Brně.
Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. Více o našem hostu naleznete také zde, pozvánka na Science Café zde a registrace zde.
Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., České centrum Brusel, Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu a Zastoupení Prahy při EU.


Konference: Brain Research & Tech

  • Kdy: 6.3.2019
  • Kde: Brusel (Belgie)


Dne 6. března 2019 organizuje Evropský výbor regionů v Bruselu konferenci na téma "Brain Research & Tech: How can Horizon Europe improve human brain health and performance?". Akce se zaměří na oblast neurotechnologie, pokrok v technologiích simulujících činnost mozku a jejich společenský význam a dopad. Akce představí konkrétní příklady pokroku a perspektiv v rámci projektu FET Flagship Human Brain Project, technologického transferu v oblasti zdravotnictví a evropských datových a výpočetních infrastruktur a identifikuje výzvy, které by měly být adresované v připravovaném programu Horizont Evropa. Registrace je otevřena do 1. března 2019. Více informací naleznete zde.


1. společná nadnárodní výzva Evropského společného programu pro vzácné choroby (EJP RD)


Dne 1. ledna 2019 byl oficiálně spuštěn nový společný evropský program zaměřený na výzkum vzácných chorob. Společný evropský program (European Joint Programme - EJP) se zaměřením na vzácná onemocnění spojuje více než 130 institucí z 35 zemí s cílem vytvořit komplexní a udržitelný ekosystém, který umožní praktickou spolupráci mezi výzkumem, péčí a inovacemi v medicíně. Cílem je zintenzivnit proces diagnostikování nemocí a zlepšit tak boj proti novým typům onemocnění.
Zároveň byla také vyhlášena 1. společná nadnárodní výzva (Joint Transnational Call - JTC) Evropského společného programu pro vzácné choroby (EJP RD). Konsorcia předkládající návrh musí být složena z min. 4 a max. 6 partnerů z nejméně 4 různých zemí (s nejvýše dvěma partnery ze stejné země). V případě zahrnutí méně zastoupených zemí (např. Česká republika, Slovensko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsko a Turecko) lze maximální počet výzkumných partnerů zvýšit na 8.
Kompletní znění výzvy „Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases“ včetně seznamu zúčastněných zemí a financujících subjektů, časového harmonogramu, klíčových cílů, podporovaných oblastí i očekávaných dopadů naleznete zde. Termín pro předložení předběžných návrhů projektů (Pre-proposals) je 15. února 2019. Více informací naleznete zde.

Záznam z akce: IGLO Health


Dne 11. prosince 2018 se v Bruselu konalo setkání pracovní skupiny IGLO Health, na kterém Concetta Cultrera (DG SANTE) představila aktuální stav Evropských referenčních sítí (European Reference Networks – ERN). Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění (dále ERN) sdružují poskytovatele zdravotní péče z různých zemí EU, kteří poskytují vysoce specializovanou péči zejména v oblasti vzácných onemocnění a snaží se poskytnout pacientům a lékařům přístup k nejlepším odborným znalostem a včasné výměně znalostí bez nutnosti cestovat do jiné země, čím zvýší efektivitu včasné a přesné diagnostiky a účinné léčby.
Birutė Tumienė, klinická genetička a zástupkyně Litvy v radě ERN, představila výzvy a příležitosti ve snaze integrovat ERN do národních systémů zdravotní péče. Fungující nadnárodní síť by mohla přispět k efektivnějšímu rozpoznání a léčení vzácných onemocnění a zajištění komplexní diagnostiky, léčby a dlouhodobé péče.
Záznam kanceláře CZELO naleznete zde. Prezentace Concetty Cultrera je dostupná zde a prezentace Birutė Tumienė je dostupná zde.


 

 

Hodnocení: spravovat