1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

195. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Iniciativa společného programování antimikrobiální rezistence


Dne 5. prosince 2018 byla vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů v iniciativě diagnostika a dohled antimikrobiální rezistence: Vývoj nástrojů, technologie a metody pro globální použití. Termín pro předložení předběžných návrhů projektů je stanovený na 18. února 2019. Termín pro předložení plných návrhů projektů je stanovený na 17. června 2019. Návrhy předběžných návrhů projektů budou předkládány výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, která je k dispozici zde. Kompletní znění výzvy je dostupný zde. Více informací naleznete zde.


Společný evropský program pro vzácná onemocnění


Evropská komise zřídila nový Společný evropský program pro vzácná onemocnění (European Joint Programme on Rare Diseases - EJP RD), který bude zahájen dne 1. ledna 2019 a podpoří výzkum vzácných onemocnění. Cílem bude zajistit, aby nové postupy a diagnostické nástroje byly přístupné těm, kteří je potřebují nejvíce. EJP RD bude pracovat s rozpočtem ve výši 100 milionů EUR, z čehož 55 milionů EUR pochází z programu Horizont 2020. EJP RD vytvoří virtuální platformu pro koordinaci přístupu k informacím o vzácných onemocněních, datům výzkumu a službám za účelem optimalizace výměny informací mezi výzkumem a klinickou praxí.
Více informací naleznete zde.


 

Inovační centrum DEX se zapojilo mezi RIS huby EIT Health


České inovační centrum DEX Innovation Centre v Liberci se připojilo do konsorcia Znalostního a inovačního společenství Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation and Technology - EIT) v oblasti zdraví - EIT Health jako RIS Hub v České republice. S českým centrem do EIT Health přistoupily také univerzity v Záhřebu a v Rize a společně budou posilovat místní inovační ekosystém a zvyšovat inovační kapacity. V roce 2018 se aktivity RIS (Regional Innovation Scheme) v EIT v oblasti zdraví zaměřují na zapojení zúčastněných stran RIS do jeho programů a na rozvoj místních inovačních ekosystémů v regionech RIS prostřednictvím šíření modelu integrace znalostního trojúhelníku.
Více informací naleznete zde.

 

 

Hodnocení: spravovat