1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

191. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

 

 

IMI Networking event - Pharma meets Academia

  • Kdy: 14.12.2018
  • Kde: Lucemburk (Lucembursko)


Dne 14. prosince 2018 se v Lucemburku uskuteční mezinárodní konference k desátému výročí partnerství Innovative Medicines Initiative (IMI). Akce se zaměří na optimální využití lékařských dat vygenerovaných prostřednictvím současných a budoucích projektů IMI. Akce je určena pro odborníky z oblasti zdravotnictví z akademických institucí, průmyslu, výzkumných infrastruktur, organizací pacientů a expertů z fondů EU. Registrace bude otevřena na začátku podzimu, kdy bude k dispozici také detailní program události. Více informací o akci je k dispozici zde.

 

 

Mezinárodní konference o nejistotě v analýze rizik

  • Kdy: 21.2.2019 - 22.2.2019
  • Kde: Berlín (Německo)


Ve dnech 21. – 22. února 2019 v Berlíně pořádají Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Německý federální institut pro hodnocení rizik (BfR) mezinárodní konferenci o nejistotě v analýze rizik (Uncertainity in Risk Analysis) s podtitulem Výzvy a pokroky v hodnocení, kontrole a sdělování nejistoty (Challenges and Advances in Assessing, Managing and Communicating Uncertainty).
Konference je určena pro odborníky v oblastech teoretické a aplikované analýzy nejistot se zaměřením na bezpečnost potravin, životní prostředí, ochranu zdraví při práci, zdraví zvířat a zdraví rostlin. Návrhy a abstrakty lze podat do 21. září 2018.
Více informací o konferenci a registraci naleznete zde.


 

FNUSA-ICRC získalo grant ve výši 700 milionů Kč


Mezinárodní centrum klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získalo grant ve výši 700 milionů Kč, jehož cílem je vybudovat výzkumný tým zaměřený na výzkum stárnutí a nemocí souvisejících s věkem. Projekt "Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí" je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude zahrnovat více než 220 výzkumných pracovníků a sdružuje pět nejvýznamnějších výzkumných středisek na Moravě. Projekt, který bude realizován v letech 2018 až 2023, pomůže vytvořit jedinečnou platformu pro moravské vědce, kde budou výzkumní pracovníci komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti s problematikou stárnutí a souvisejících ochoření. V rámci projektu budou posíleny dlouhodobé vazby s významnými institucemi jako je například Mayo Clinic (USA) a University of Montreal (Kanada), a také bude podporována nová spolupráci například s Brain Research Institute (Jižní Korea) a University of Melbourne (Austrálie).
Více informací naleznete zde.


 

The Human Brain Project: Výzva na vouchery

 

 


Projekt HBP (Human Brain Project) otevřel výzvu na vouchery v hodnotě 1,3 milionu EUR. Cílem poukázkového programu je umožnit akademickým, lékařským, průmyslovým nebo farmaceutickým výzkumným pracovníkům bezplatný přístup k výzkumné infrastruktuře HBP a společně tak usilovat o technologické inovace v oblasti neurovědy, lékařského výzkumu, neuromorfních výpočtů a neurorobotiky. Výzva k předkládání žádostí je otevřena do 25. října 2018.
Více informací naleznete zde.

Hodnocení: spravovat