1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

182. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

 Science Café s Františkem Štěpánkem


Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) Vás společně se svými partnery srdečně zve na v pořadí již deváté Science Café, které se uskuteční dne 15. března 2018 od 19:00 v Plzeňském domě v Bruselu.
Tentokrát bude naším hostem profesor František Štěpánek, uznávaný vědec v oboru chemického inženýrství, který se zabývá syntézou a charakterizací funkčních mikro- a nano- částic, zkoumá dálkové ovládání enzymatických reakcí a řízené vylučování účinných látek. Stojí za vývojem částic, které dokážou dopravit účinnou antibakteriální látku na místo určení v lidském těle. Prof. Štěpánek získal doktorát na Université Pierre et Marie Curie a působil jako výzkumný pracovník na Imperial College London. V současné době vede Laboratoř chemických robotů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V roce 2008 zahájil na VŠCHT jako první Čech realizaci projektu Evropské rady pro výzkum (ERC). Více informací o našem hostu naleznete zde.
Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. Více informací zde a více o našem hostu naleznete zde. Registrace zde.

 

 


První ročník inovativního fóra a výstavy HBP

  • Kdy: 22.3.2018 - 23.3.2018
  • Kde: Londýn (Spojené království)


Ve dnech 22. - 23. března 2018 se v Londýně uskuteční první ročník inovačního fóra a výstavy projektu vlajkové lodi Human Brain Project (HBP). Konference a výstava: „Od lidského mozku k průlomovým technologiím a medicíně“ (From the Human Brain to Breakthroughs in Technology and Medicine), vytváří příležitost pro průmysl, komerční organizace a klinické pracovníky, aby se zapojili do projektu HBP, který je jedním z vlajkových technologických iniciativ Evropské unie. Konference bude zaměřena na umělou inteligenci, zpracování dat, výpočetní techniky inspirované mozkem, robotiku a mozkové poruchy. Registrace je otevřena do 21. března 2018. Více informací a registrace je k dispozici zde.


 

BioEquity Europe 2018 – Knowledge for Growth

  • Kdy: 14.5.2018 - 16.5.2018
  • Kde: Gent (Belgie)


Ve dnech 14. - 16. května 2018 se v Gentu uskuteční již devatenáctý ročník konference BioEquity Europe v rámci které se koná flanders.bio „Knowledge for Growth". Akce je určená pro stakeholdry z oblasti biotechnologií, farmaceutiky, jako i pro finanční investoři, univerzity a výzkumní organizace. V rámci akce bude také příležitost na osobní schůzky s investory. Více informací, včetně registračních poplatků a registrace naleznete zde.

 


 

Návrh Komise na spolupráci při posuzování zdravotnických technologií


Dne 31. ledna 2018 předložila Komise návrh na posílení spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti posuzování zdravotnických technologií. Snahou je dosáhnout větší transparentnosti s cílem umožnit pacientům přístup k informacím o přidané klinické hodnotě nových technologií, které by jim mohly potenciálně prospět. Navrhované nařízení o posuzování zdravotnických technologií (Regulation on Health Technology Assessment -HTA) umožní členským státům spolupracovat ve čtyřech oblastech: 1) společné klinické posouzení se zaměřením na nejinovativnější zdravotnické technologie s největším potenciálním dopadem na pacienty; 2) společné vědecké konzultace, v nichž mohou vývojáři požádat o radu od orgánů HTA (Health Technology Assessment); 3) identifikace vznikajících zdravotnických technologií s cílem včasné identifikace slibných technologií; a 4) pokračování dobrovolné spolupráce v jiných oblastech. Návrh bude nyní projednán Evropským parlamentem a Radou ministrů. Návrh je k dispozici zde.


 

Výzva JPI „Zdravá výživa pro zdravý život“ 2018


Iniciativa společného programování Zdravá výživa pro zdravý život (JPI A healthy diet for a healthy life, HDHL) zveřejnila jednokolovou výzvu na předkládání nadnárodních projektů v tematické oblasti „Výživa a epigenom“ (Nutrition & the Epigenome). Uzávěrka výzvy je 12. 4. 2018. Bližší informace o výzvě naleznete zde. V návaznosti na zveřejněnou výzvu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR specifikovalo kritéria způsobilosti českých účastníků projektů a vyčlenilo pro účast českých subjektů v této výzvě rozpočet v celkové výši 500 000 EUR. Informace nalezente zde.


 

Výzva EIT Health Hubs

 

 


EIT znalostní a inovační společenství v oblasti zdraví (EIT Health) otevřelo výzvu pro země, které jsou součástí EIT RIS (EIT Regional Innovation Scheme). EIT RIS se zaměřuje na země s omezenou, nebo žádnou účastí v EIT Health. Centra EIT Health by měly zajistit aktivní zapojení aktérů znalostního trojúhelníku, poskytovat odborné znalosti příslušným národním, regionálním a místním orgánům a pomoci identifikovat potenciální možnosti financování a projektů. Výzva je otevřená do 2. března 2018. Více informací je k dispozici zde.

Hodnocení: spravovat