1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

179. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

 

Fórum o nových mezinárodních výzkumných možnostech pro jihovýchodní Evropu

  • Kdy: 25.1.2018 - 26.1.2018
  • Kde: Terst (Itálie)


Ve dnech 25. – 26. ledna 2018 se bude konat Fórum o nových mezinárodních výzkumných možnostech pro jihovýchodní Evropu v italském Terstu. Cílem je integrace hlavních partnerů pracujících na vytvoření mezinárodních laboratoří v jihovýchodní Evropě a představení dvou velkých projektů. Ty jsou následující:
- Synchrotronové záření 4. generace
- Možnosti léčby nádorů a biomedicínský výzkum zohledňující protony a ionty
Bližší informace dostupné zde


Druhá studentská konference projektu „Human Brain Project“

  • Kdy: 14.2.2018 - 16.2.2018
  • Kde: Lublaň (Slovinsko)


Dne 14. – 16. února 2018 se v Lublani uskuteční druhá studentská konference projektu vlajkové lodi Human Brain Project (HBP) na téma “Transdisciplinary Research Linking Neuroscience, Brain Medicine and Computer Science”. Cílem konference je diskutovat o nových myšlenkách mladých výzkumníků, kteří pracují v oblastech neurovědy, informatiky a výzkumu mozku. Konference je otevřena všem studentům magisterského studia, doktorského studia, mladým vědců a nabídne řadu diskuzí, přednášek, či společenských akcí.
Uzávěrka online registrací je 31. ledna 2018, bližší informace naleznete zde


Seminář HBP: Kognitivní systémy pro neodborníky

  • Kdy: 13.3.2018 - 15.3.2018
  • Kde: Mnichov (Německo)


Ve dnech 13. až 15. března 2018 se Mnichově uskuteční seminář ze série HBP (Human Brain Project) Curriculum workshops o kognitivních systémech pod názvem „Cognitive systems for non-specialists”. Cílem semináře je poskytnout úvod do teorie kognitivních systémů. Zvláštní pozornost je věnována roli robotiky jako prostředku k uzemnění kognitivní funkce v tělech, které fyzicky působí v různých typech prostředí. Workshop je otevřen pro celou studentskou komunitu na základě žádosti. Nejzazší termín pro podávání žádostí je 17. ledna 2018. Více informací o této události naleznete zde.


EIT online kurzy


Inovační komunita EIT zahájila tři nové synergetické online vzdělávací kurzy, které se zaměřují na často diskutovaná témata, kurzy jsou dostupné zdarma a nyní otevřené k registraci.
Tyto tři témata jsou následující:
Blockchain in the Energy Sector: https://www.futurelearn.com/courses/blockchain-energy-sector
Big Data in Health: https://www.futurelearn.com/courses/health-data-analytics/1
The Impact of Climate change on Public Health: https://www.futurelearn.com/courses/climate-change-public-health
Další informace jsou k dispozici zde.


Cena Horizontu 2020 na podporu mobility seniorů


Evropská komise oznámila zahájení soutěže o sociální inovace zaměřené na podporu mobility seniorů. Cena disponuje rozpočtem ve výši 2 miliony eur a jejím cílem je poskytnout inovativní mobilní řešení, která umožní seniorům zůstat nezávislým a aktivně se dále účastnit společenského života. Uzávěrka žádostí je 28. února 2019. Pravidla soutěže dostupná zde. Další informace jsou dostupné na stránkách programu Horizont 2020.

Hodnocení: spravovat