1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

174. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

 Debata: How scientists bridged the Cold War divides


Velvyslanectví České republiky v Bruselu, CZELO a České centrum v Bruselu spolu s Leuven University Press vás srdečně zvou na debatu o česko-belgické vědecké spolupráci a odkazu prof. Antonína Holého dne 21. září 2017 v 19:00 v Pražském domě, Avenue Palmerston 16, Brusel. Paní Renilde Loeckx-Drozdiak představí při této příležitosti veřejnosti svou knihu “Cold War Triangle; How Scientists in East and West Tamed HIV” a to za přítomnosti Erika de Clercq, dlouholetého výzkumného partnera prof. Antonína Holého. Diskuse se zaměří také na současnost a budoucnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB). Registrace je k dispozici zde.


Meet in Italy for Life Sciences 2017

  • Kdy: 11.10.2017 - 13.10.2017
  • Kde: Turín (Itálie)

Meet in Italy for Life Sciences je mezinárodní akce, která se zaměřuje na trendy, inovace a témata související s biologickými vědami (biotechnologie, lékařské přístroje, farmaceutika a Nutraceutika, ICT pro zdraví a související služby a činnosti). Čtvrtý ročník se bude konat v italském Turíně od 11. do 13. října 2017. Na akci se budou probíhat obchodní schůzky, networkingové aktivity, tematické workshopy a diskuze o klíčových trendech. Více informací naleznete zde a registrace je možná zde.

Zdraví v digitální společnosti - Digitální společnost pro zdraví

  • Kdy: 16.10.2017 - 18.10.2017
  • Kde: Tallinn (Estonsko)

Ve dnech od 16. do 18. října 2017 se v Tallinnu uskuteční konference na vysoké úrovni „Zdraví v digitální společnosti, Digitální společnost pro zdraví“. Konference je organizována v rámci estonského předsednictví Rady EU estonským ministerstvem sociálních věcí, ECHAlliance a HIMSS Europe a zaměří se na to, jak digitální technologie a širší využívání údajů o zdravotním stavu mění způsoby zdravotní péče. Další informace o akci včetně účastnických poplatků a registrace naleznete zde.

Veřejná konzultace k transformaci zdravotní péče

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci na téma Transformace zdravotní a jiné péče v rámci jednotného digitálního trhu (Public consultation on digital transformation of health and care in the Digital single market). Konzultace se zaměřuje především na přeshraniční přístup k osobním údajům o zdravotním stavu a jejich správu a společné evropské využívání zdrojů s cílem urychlit výzkum a rozvíjet prevenci, léčbu a personalizovanou medicínu. Účelem je vymezit potřebu a rozsah opatření politiky, které budou podporovat digitální inovace pro zlepšování zdravotního stavu občanů a řešit systémové problémy, s nimiž se potýkají systémy zdravotní a jiné péče. Konzultace je otevřena do 12. října 2017. Další informace naleznete zde.


Zpráva o spotřebě antimikrobiálních látek a antibakteriální rezistenci JIACRAEvropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA), Evropská léková agentura (European Medicines Agency - EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) vydaly společnou zprávu o spotřebě antimikrobiálních látek a antibakteriální rezistenci (JIACRA - Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis). JIACRA analyzuje údaje o lidech a zvířatech určených k produkci potravin získané prostřednictvím monitorovacích sítí agentur v období od 2013 do 2015 s cílem lépe porozumět výskytu antimikrobiální rezistence napříč Evropou. Zpráva zdůrazňuje potřebu podporovat odpovědné užívání antibiotik u lidí a zvířat. Více informací naleznete zde a celá správa je k dispozici zde.

Implementace tzv. Nagojského protokolu v projektech H2020

Evropská komise zveřejnila informace o implementaci tzv. Nagojského protokolu v běžících a budoucích projektech H2020. Nagojský protokol o přístupu a sdílení přínosů (ABS), který vstoupil v platnost v říjnu 2014, je mezinárodní dohodou, která doplňuje Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti (CBD) a jejím cílem je zajistit, aby byly přínosy plynoucí z výzkumu a vývoje genetických zdrojů sdílené spravedlivým způsobem, čímž se má přispět k ochraně a biologické rozmanitosti. Praktické pokyny pro příjemce finančních prostředků EU jsou k dispozici na Portálu pro účastníky programu Horizont 2020 (Participant Portal) v rámci etického oddílu, s cílem pomoci výzkumným pracovníkům rozhodnout, zda pro jejich projekty vyplývají podle nařízení EU povinnosti o přístupu a sdílení přínosů (ABS) a pokud ano, jak jej dodržovat. Další informace naleznete zde.


Hodnocení: spravovat