1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Přijímací řízení, stipendia, promoce 
Michaela Demartini
tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Erik Piller
tel.: 224 964 372

zburi| tisk | spravovat

17. Studentská vědecká konference

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. studentské vědecké konference 1. LF UK se konalo dne 25. 5. 2015 v 15 hodin ve Fausťáku - Akademickém klubu 1. LF UK. Celkem bylo uděleno jedenáct ocenění ve čtyřech kategoriích a dvě mimořádná ocenění.

62877

Sekce pregraduální teoretická
1. místo Martin Kaňa, Patomorfologické změny v autologních transplantátech ušní chrupavky
školitel: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., Ústav patologie 1. LF UK a VFN

2. místo Kateřina Malíková, MUDr. Eva plaňanská, Má preventivní podání erytropoetinu vliv na motorickou aktivitu samců dospělých potkanů s navozeným mozkovým edémem?
školitelka: Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc., Fyziologický ústav 1. LF UK

3. místo neuděleno


Sekce pregraduální klinická
1. místo Kristýna Kučerová, Pouliční screening metabolického syndromu a dalších faktorů civilizačních nemocí
školitel: MUDr. Jan Brož, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

2. místo Simona Šoffová, Změna pozice kloubní plochy hlavice prvního metatarsu po Lapidusově operaci přednoží 
školitel: Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

3. místo Mária Planá, Vliv dynamické zátěže na systolický krevní tlak u sportovců
školitel: MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha


Sekce postgraduální teoretická
1. místo Mgr. Zdeňka Hanusová, Příprava nových modelů pro studium prionových chorob v buněčných kulturách
školitel: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

2. místo Mgr. Paulína Valušková, Superior cholinergic capacity of choline transporter-overexpressors in vivo
školitel: Prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK

3. místo Mgr. Petra Valášková, Role bilirubinu v regulaci protizánětlivé odpovědi
školitelka: MUDr. Lucie Muchová, Ph.D., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN


Mimořádná cena vydavatelství Galén
Ing. Matúš Hornáček, Dynamika FC/DFC jednotek během buněčného cyklu
školitel: doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D., Ústav buněčné biologie a patologie 1. L FUK


Sekce postgraduální klinická
1. místo MUDr. Jan Válka, Role DNA reparačních mechanismů v patogenezi myelodysplastického syndromu
školitel: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. L FUK a Ústav hematologie a krevní transfúze

společně sdílené 2. a 3. místo
Mgr. Jiří Michalec, Kognitivní deficit a jeho vliv na psychosociální fungování u schizofrenie
školitel: PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Hana Kolářová, Mitochondriální optické neuropatie – optimalizace diagnosticko-terapeutického algoritmu
školitel: doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN


Cena časopisu Zdravotnictví a medicína
Mgr. Eva Rubášová, Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice – pilotní studie
školitel: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktotologie 1. LF UK a VFN 


Hodnotné ceny a předplatné časopisů do soutěže věnovali: Current Media, Galén, Triton, Zdravotnictví a medicína, Grada, Maxdorf, Medical Tribune, Ambit a AmReview. Partnerům tímto děkujeme za podporu.   

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 2083 poslední aktualizace: zburi, 02.06.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít