1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

17. Studentská vědecká konference

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. studentské vědecké konference 1. LF UK se konalo dne 25. 5. 2015 v 15 hodin ve Fausťáku - Akademickém klubu 1. LF UK. Celkem bylo uděleno jedenáct ocenění ve čtyřech kategoriích a dvě mimořádná ocenění.

62877

Sekce pregraduální teoretická
1. místo Martin Kaňa, Patomorfologické změny v autologních transplantátech ušní chrupavky
školitel: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., Ústav patologie 1. LF UK a VFN

2. místo Kateřina Malíková, MUDr. Eva plaňanská, Má preventivní podání erytropoetinu vliv na motorickou aktivitu samců dospělých potkanů s navozeným mozkovým edémem?
školitelka: Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc., Fyziologický ústav 1. LF UK

3. místo neuděleno


Sekce pregraduální klinická
1. místo Kristýna Kučerová, Pouliční screening metabolického syndromu a dalších faktorů civilizačních nemocí
školitel: MUDr. Jan Brož, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

2. místo Simona Šoffová, Změna pozice kloubní plochy hlavice prvního metatarsu po Lapidusově operaci přednoží 
školitel: Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

3. místo Mária Planá, Vliv dynamické zátěže na systolický krevní tlak u sportovců
školitel: MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha


Sekce postgraduální teoretická
1. místo Mgr. Zdeňka Hanusová, Příprava nových modelů pro studium prionových chorob v buněčných kulturách
školitel: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

2. místo Mgr. Paulína Valušková, Superior cholinergic capacity of choline transporter-overexpressors in vivo
školitel: Prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK

3. místo Mgr. Petra Valášková, Role bilirubinu v regulaci protizánětlivé odpovědi
školitelka: MUDr. Lucie Muchová, Ph.D., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN


Mimořádná cena vydavatelství Galén
Ing. Matúš Hornáček, Dynamika FC/DFC jednotek během buněčného cyklu
školitel: doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D., Ústav buněčné biologie a patologie 1. L FUK


Sekce postgraduální klinická
1. místo MUDr. Jan Válka, Role DNA reparačních mechanismů v patogenezi myelodysplastického syndromu
školitel: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. L FUK a Ústav hematologie a krevní transfúze

společně sdílené 2. a 3. místo
Mgr. Jiří Michalec, Kognitivní deficit a jeho vliv na psychosociální fungování u schizofrenie
školitel: PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Hana Kolářová, Mitochondriální optické neuropatie – optimalizace diagnosticko-terapeutického algoritmu
školitel: doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN


Cena časopisu Zdravotnictví a medicína
Mgr. Eva Rubášová, Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice – pilotní studie
školitel: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktotologie 1. LF UK a VFN 


Hodnotné ceny a předplatné časopisů do soutěže věnovali: Current Media, Galén, Triton, Zdravotnictví a medicína, Grada, Maxdorf, Medical Tribune, Ambit a AmReview. Partnerům tímto děkujeme za podporu.  

17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference 17. Studentská věděcká konference


 

 

 

Hodnocení: spravovat