1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

16. SVK

Slavnostní vyhlášení výsledků 16. studentské vědecké konference 1. LF UK se konalo dne 25. 5. 2015 ve 14 hodin ve Fausťáku - Akademickém klubu 1. LF UK. Celkem bylo uděleno dvanáct ocenění ve čtyřech kategoriích a dvě mimořádná ocenění.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme!

 

54098

SEKCE Nelékařské obory:

sdílené 1. místo:

PhDr. Lenka Čablová, 4. rok studia doktorského stud. programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, 1. LF UK

název práce: „Vliv rodinných pravidel a emoční vřelosti na pití alkoholu u dětí a dospívajících

Mgr. Jiří Michalec, 3. rok studia doktorského stud. programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, 1. LF UK

název práce: „Srovnání klinické užitečnosti skórovacích systémů Londýnské věže“

3. místo

Mgr. Chiara Freccero, 2. rok studia doktorského studijního programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie 1. LF UK

název práce: „The effectiveness of training of cognitive functions in patients with unipolar major depressive disorder using the automatically adaptive rehabilitation program HappyNeuron“

Mimořádná cena sponzora časopisu Zdravotnictví a medicína:

Mgr. Martina Školníková, 1. rok studia doktorského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie 1. LF UK

název práce: „Riziko vzniku a rozvoje závislosti na návykových látkách u dospělých klientů s ADHD“

SEKCE Pregraduální teoretická a klinická

1. místo

Martin Kaňa, 4. ročník magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, 1. LF UK

název práce: „Imunofenotypické charakteristiky telocytů ( myofibroblastů ) močového měchýře u pacientek s intersticiální cystitidou ve srovnání s kontrolami“

2. místo

Mgr. Karolína Rozsívalová, 3. ročník magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, 1. LF UK

název práce: „CD68+ buňky v atriálním myokardu pacientů s atriální fibrilací: srovnání s pacienty se sinusovým rytmem“

3. místo

Aneta Hásková, 3. ročník bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor nutriční terapeut, 1. LF UK

název práce: „Metabolická chirurgie – léčba diabetu 2. typu u pacientů s obezitou 2. a 3. stupně“

SEKCE Postgraduální klinická

1. místo

MUDr. Veronika Dvořáková, 2. rok studia doktorského studijního programu Preventivní medicína 1. LF UK

název práce: „Klinická a laboratorní charakteristika pacientů s MELAS syndromem

2. místo

MUDr. Tereza Vorlová, 8. rok studia doktorského studijního programu Neurovědy 1. LF UK

název práce: „Těžká obstrukční spánková apnoe zhoršuje percepci zvuku vysoké frekvence“

3. místo

MUDr. Kristýna Němejcová, 2. rok studia doktorského stud. programu Zobrazovací metody v lékařství 1. LF UK

název práce: „Imunohistochemická a molekulární analýza atypických polypózních adenomyomů“

SEKCE Postgraduální teoretická

1. místo

Mgr. Kateřina Vlčková, 2. rok studia doktorského stud. programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a

virologie, 1. LF UK

název práce: „Survivin jako nový cíl signální dráhy Hedgehog v lidských nádorových buňkách“

2. místo

Ing. Dita Mušálková, 2. rok studia doktorského stud. programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a

virologie, 1. LF UK

název práce: „Nové metody pro stanovení zešikmení inaktivace chromosomu X a jejich praktické využití“

3. místo

Mgr. Petr Páral, 5. rok studia doktorského stud. programu Fyziologie a patofyziologie člověka 1. LF UK

název práce: „Regenerace krvetvorných kmenových buněk po poškození cyklofosfamidem na myším modelu“

Mimořádná cena sponzora nakladatelství Galén

Mgr. Zuzana Jindrová, 2. rok studia doktorského studijního programu 3. LF UK

název práce: „Změny v expresi a lokalizaci buněčného prionového proteinu během diferenciace“

16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK 16.SVK


Hodnocení: spravovat