1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Přijímací řízení, stipendia, promoce 
Michaela Demartini
tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Erik Piller
tel.: 224 964 372

lmedo| tisk | spravovat

16. SVK

Slavnostní vyhlášení výsledků 16. studentské vědecké konference 1. LF UK se konalo dne 25. 5. 2015 ve 14 hodin ve Fausťáku - Akademickém klubu 1. LF UK. Celkem bylo uděleno dvanáct ocenění ve čtyřech kategoriích a dvě mimořádná ocenění.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme!

 

54098

SEKCE Nelékařské obory:

sdílené 1. místo:

PhDr. Lenka Čablová, 4. rok studia doktorského stud. programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, 1. LF UK

název práce: „Vliv rodinných pravidel a emoční vřelosti na pití alkoholu u dětí a dospívajících

Mgr. Jiří Michalec, 3. rok studia doktorského stud. programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, 1. LF UK

název práce: „Srovnání klinické užitečnosti skórovacích systémů Londýnské věže“

3. místo

Mgr. Chiara Freccero, 2. rok studia doktorského studijního programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie 1. LF UK

název práce: „The effectiveness of training of cognitive functions in patients with unipolar major depressive disorder using the automatically adaptive rehabilitation program HappyNeuron“

Mimořádná cena sponzora časopisu Zdravotnictví a medicína:

Mgr. Martina Školníková, 1. rok studia doktorského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie 1. LF UK

název práce: „Riziko vzniku a rozvoje závislosti na návykových látkách u dospělých klientů s ADHD“

SEKCE Pregraduální teoretická a klinická

1. místo

Martin Kaňa, 4. ročník magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, 1. LF UK

název práce: „Imunofenotypické charakteristiky telocytů ( myofibroblastů ) močového měchýře u pacientek s intersticiální cystitidou ve srovnání s kontrolami“

2. místo

Mgr. Karolína Rozsívalová, 3. ročník magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, 1. LF UK

název práce: „CD68+ buňky v atriálním myokardu pacientů s atriální fibrilací: srovnání s pacienty se sinusovým rytmem“

3. místo

Aneta Hásková, 3. ročník bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor nutriční terapeut, 1. LF UK

název práce: „Metabolická chirurgie – léčba diabetu 2. typu u pacientů s obezitou 2. a 3. stupně“

SEKCE Postgraduální klinická

1. místo

MUDr. Veronika Dvořáková, 2. rok studia doktorského studijního programu Preventivní medicína 1. LF UK

název práce: „Klinická a laboratorní charakteristika pacientů s MELAS syndromem

2. místo

MUDr. Tereza Vorlová, 8. rok studia doktorského studijního programu Neurovědy 1. LF UK

název práce: „Těžká obstrukční spánková apnoe zhoršuje percepci zvuku vysoké frekvence“

3. místo

MUDr. Kristýna Němejcová, 2. rok studia doktorského stud. programu Zobrazovací metody v lékařství 1. LF UK

název práce: „Imunohistochemická a molekulární analýza atypických polypózních adenomyomů“

SEKCE Postgraduální teoretická

1. místo

Mgr. Kateřina Vlčková, 2. rok studia doktorského stud. programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a

virologie, 1. LF UK

název práce: „Survivin jako nový cíl signální dráhy Hedgehog v lidských nádorových buňkách“

2. místo

Ing. Dita Mušálková, 2. rok studia doktorského stud. programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a

virologie, 1. LF UK

název práce: „Nové metody pro stanovení zešikmení inaktivace chromosomu X a jejich praktické využití“

3. místo

Mgr. Petr Páral, 5. rok studia doktorského stud. programu Fyziologie a patofyziologie člověka 1. LF UK

název práce: „Regenerace krvetvorných kmenových buněk po poškození cyklofosfamidem na myším modelu“

Mimořádná cena sponzora nakladatelství Galén

Mgr. Zuzana Jindrová, 2. rok studia doktorského studijního programu 3. LF UK

název práce: „Změny v expresi a lokalizaci buněčného prionového proteinu během diferenciace“Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 4406 poslední aktualizace: zburi, 26.05.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít