1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
vhejs| tisk | spravovat

164. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

2. Evropský summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí

 • Kdy: 5.12.2016 - 8.12.2016
 • Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 5. – 8. 12. 2016 se v Bruselu koná Summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí. Akci organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským inovačním partnerstvím v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP on AHA), Společným programem pro aktivní asistované žití (AAL JP), Evropským parlamentem a Výborem regionů a letošním tématem je 'Transform the future of health and care in Europe'. Cílem akce je debatovat o tom, jak může jednotný digitální trh přeměnit demografickou změnu v příležitost pro společenský a ekonomický rozvoj. Další informace naleznete zde.
 

eHealth Week 2017 (MT PRES)

 • Kdy: 11.5.2017 - 12.5.2017
 • Kde: Malta

Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference eHealth Week 2017. Akce je spoluorganizována Evropskou komisí a neziskovou organizací HIMSS Europe. U této příležitosti se setkají stakeholdeři z celého světa aby diskutovali o následujících tématech v oblasti eHealth, zdravého žití a stárnutí:
 • Přístup Evropanů k jejich osobním datům.
 • Zlepšení veřejného zdraví lepším využíváním klinických dat.
 • Přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe.
 • Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá.

Registrace bude spuštěna během prosince 2016. Další informace naleznete zde.


Konference "Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care"

 • Kdy: 17.5.2017 - 19.5.2017
 • Kde: Vídeň (Rakouskou)

Konference "Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care" poskytne prostor pro prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v následujících oblastech: krajina a její účinky na lidské zdraví a pohodu; metody pro posouzení vlivu krajiny na lidské zdraví a pohodu; biologická rozmanitost a lidské zdraví a další. Konference je zaměřena na výzkumníky, zástupce státní správy a další relevantní stakeholdery, jako jsou např. farmáři, lesní podniky nebo manažeři chráněných oblastí. Více informací o akci včetně registračních poplatků a programu lze nalézt zde.

Výstupy konference k personalizované medicíně 2016

Ve dnech 1. – 2. 6. 2016 uspořádala Evropské komise a Mezinárodní konsorcium pro personalizovanou medicínu (International Consortium for Personalised Medicine – IC PerMed) v Bruselu konferenci s cílem analzyovat personalizovanou medicínu z pohledu politiky výzkumu, vytvořit přehled aktuálního stavu výzkumu v této oblasti a určit další priority. Akce byla zaměřena na následujících 5 témat:
 • Zvyšování povědomí
 • Zapojení velkých dat a IKT řešení
 • Přechod od základního ke klinickému výzkumu a dále
 • Uvedení inovací na trh
 • Udržitelnost zdravotní péče

Závěrečné shrnutí výstupů konference je dostupné zde. Veškeré relevantní dokumenty, prezentace a videozáznamy naleznete zde.

Veřejná konzultace ke střednědobému hodnocení třetího programu pro oblast zdraví (2014-2020)

Dne 23. listopadu 2016 spustila Evropská komise konzultaci veřejnosti a stakeholderů ke třetímu programu pro oblast zdraví, který probíhá v období 2014-2020 jako hlavní implementační nástroj strategie EU „Společně pro zdraví“. V konzultaci je možné se vyjádřit do 23. února 2017. Výstupy konzultace budou zveřejněny v polovině roku 2017 a budou následně sloužit jako podklad pro Evropský parlament a Radu EU. Další informace naleznete zde.

Za obsah této stránky odpovídá: MICEP. počet zobrazení: 233 poslední aktualizace: vhejs, 28.11.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít