1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
vhejs| tisk | spravovat

160. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU


Imunita pro zdraví

  • Kdy: 20.10.2016 - 21.10.2016
  • Kde: Gent, Belgie


Ve dnech 20. - 21. 10. 2016 pořádá odborná platforma Flanders Vaccine výroční konferenci na téma „Imunita pro zdraví“ v belgickém Gentu. Akci spolupořádá FlanderBio, PROVAXS, Vlámská agentura pro podporu investic a obchodu (Flanders Investment & Trade) a velvyslanectví zemí Visegrádské skupiny (V4). Zainteresované subjekty působící v oblasti biotechnologií, imunologie, vakcinologie, imunoonkologie a infekčních onemocnění budou mít příležitost diskutovat o osvědčených postupech a jejich využití při tvorbě strategické výzkumné agendy pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnerships, PPP) v oblasti vakcín a imunoterapie. Konference zároveň přispěje k vytváření konsorcia na ose Belgie- V4. Dne 21. 10. se uskuteční partnerská burza. Účastníci z V4 zemí se mohou nahlásit jako členové Flanders Vaccine a využít tak sníženého registračního poplatku. Program a registrační formulář naleznete zde.

Konzultace k prioritám výzkumu v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Priority výzkumu a inovací pro Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing ,EIP AHA) byly definovány ve studii projektu PROEIPAHA. Členové EIP AHA se k nim mohou vyjádřit prostřednictvím online konzultace do 16. 9. 2016. Dokument pro poskytnutí příspěvků naleznete zde.

 

Veřejná konzultace k návrhu EU pravidel pro obezřetné používání antimikrobiálních látek v lidské medicíně

V souvislosti s hrozbou, kterou představuje antimikrobiální resistence, požádala Evropská komise Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) o předložení návrhu EU pravidel pro obezřetné používání antimikrobiálních látek v lidské medicíně. Za tímto účelem spustilo ECDC veřejnou konzultaci s cílem získat podněty ze strany vědecké komunity a zainteresovaných subjektů. Uzávěrka konzultace je 5. září 2016. Podrobné informace naleznete zde.

Summit projektu výzkumu lidského mozku 2016

  • Kdy: 12.10.2016 - 15.10.2016
  • Kde: Florencie, Itálie

Ve dnech 12. - 15. října 2016 se v italské Florencii uskuteční summit projektu zaměřeného na výzkum lidského mozku (Human Brain Project, HBP). Jedná se o každoroční největší setkání konsorcia HBP a projektových partnerů s cílem představit dosažené výsledky a naplánovat další postup. Více informací naleznete zde. Součástí akce bude poprvé i HBP Open Day. Tato akce je zaměřena na široké publikum a veřejnost s cílem umožnit interakci s výzkumníky a zajistit lepší porozumění projektu. 

 

Seminář STOA k projektům výzkumu lidského mozku

  • Kdy: 29.11.2016
  • Kde: Brusel, Belgie


Platforma Evropského parlamentu pro posouzení vědeckých a technologických možností pořádá 29. 11. 2016 v Bruselu seminář, kde zástupci tří velkých iniciativ zaměřených na výzkum lidského mozku z Evropy, USA a Japonska budou prezentovat přehled dosažených výsledků. Vysoce postavený zástupce Evropské komise představí přehled výzkumných iniciativ v oblasti neurovědy financovaných z rozpočtu EU a účastníci budou diskutovat o možnostech mezinárodní spolupráce v dané oblasti. Další informace budou zveřejněny zde.

 


Za obsah této stránky odpovídá: MICEP. počet zobrazení: 278 poslední aktualizace: vhejs, 01.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít