1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

1. LF UK v číslech a faktech

jfran 30.08.2016

Informace, fakta, údaje a zajímavosti o 1. LF UK

 

 


1. lékařská fakulta UK – tradice od roku 1348


Nejstarší, a přece mladá


Studijní programy

- Všeobecné lékařství
- Zubní lékařství
- Ošetřovatelství: obor všeobecná sestra
- Specializace ve zdravotnictví: obory adiktologie, fyzioterapie, intenzivní péče, ergoterapie, nutriční terapeut, nutriční specialista, porodní asistentka

Každoročně více než 4000 uchazečů o studium

 


4500 studentů – výuka ve studijních skupinách po 25

 


800 studentů z 50 zemí v anglických programech

 


1700 vědecko-pedagogických pracovníků – z toho 330 profesorů a docentů


Na jednoho vyučujícího připadají 3 studenti

 


350 volitelných předmětů v češtině i angličtině

 


Kliniky v 5 pražských nemocnicích – VFN, Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova nemocnice, ÚVN, FN Motol


220 výjezdů studentů na zahraniční stáže ročně

 

540 absolventů všech oborů ročně

 


700 postgraduálních studentů

 


Zapojení do velkých vědecko-výzkumných infrastruktur a mezinárodních programů

 


Nejvyšší počet bodů v hodnocení výsledků vědy a výzkumu (62 200) ze všech lékařských fakult v ČR

 


Spolupráce se zahraničními univerzitami po celém světě


Absolventi schopní uplatnění v zahraničí

 

 Připravujeme špičkové kliniky i vědce

Přesvědč se sám

1. lékařská fakulta UK
www.lf1.cuni.cz


 

 


počet zobrazení: 13736 poslední aktualizace: 30.08.2016
zavřít