1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je ve výzkumu v první desítce

V žebříčku hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 se umístila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze na osmém místě z přibližně 550 hodnocených. Mezi lékařskými fakultami a dalšími výzkumnými organizacemi orientovanými na biomedicínský a klinický výzkum v ČR zaujala první místo. V rámci Univerzity Karlovy obsadila třetí místo z jejích 17 fakult.     

„Od té doby, co se kvantitativně měří vědecké výstupy, byla 1. lékařská fakulta vždy mezi prvními desíti výzkumnými pracovišti a na špici mezi lékařskými fakultami. Je to důkazem toho, že klademe velký důraz na vědeckou práci. Vždyť právě lékařská fakulta má být nejen místem, kde se medicína učí a vykonává, ale především místem, kde se rozvíjí. Je přímou podmínkou kvalitní péče o pacienty v budoucnosti,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Podle Metodiky hodnocení 2013 schválené vládou ČR se hodnotily odborné publikace, patenty a licence. 1. LF UK získala celkem 59 980, 213 bodů RIV (registr informací o výsledcích). Kompletní výsledky hodnocení jsou vystaveny na adrese http://www.isvav.cz/h14/.

1. LF UK je v medicínském výzkumu nejvýznamnější vysokou školou v ČR. Její výsledky představují 27 % sumy výsledků všech lékařských i jiných zdravotnických fakult v ČR dohromady. Teoretická i klinická pracoviště se věnují jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu. Spolupracují s vědeckými pracovišti v celé ČR i v zahraničí.

Nejdůležitějšími obory, v nichž 1. LF UK dosahuje významných úspěchů, jsou především onkologie, kardiovaskulární medicína, neurovědy a dědičné metabolické poruchy. Vědci se zde rovněž zabývají výzkumem mitochondriálních poruch, obezitologií, endokrinologií a dalšími obory.

V posledních několika letech zdejší vědci publikují ročně přibližně 600 článků v odborných impaktovaných časopisech. Citovanost prací autorů z 1. LF každým rokem roste – v r. 2013 podle citační databáze Science Citation Index (SCI) byli citováni 26 304krát. Fakulta se v letech 2010–2014 stala vlastníkem celkem 11 patentů (léčiva, nádorové markery, využití nanovláken atd.). ¨

 

Hodnocení: spravovat