1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se připojí k Týdnu vědy a techniky interaktivní výstavou Medicína v simulacích

Monitorování dechu, pulsu, tlaku, okysličení krve i EKG si budou moci vyzkoušet na modelu i na vlastní kůži návštěvníci interaktivní výstavy Medicína v simulacích aneb Pojďte s námi až za hranice sebe sama. Pořádá ji 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy jako součást Týdne vědy a techniky v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze ve dnech 7. 9. listopadu 2016 od 10.00 do 18.00 hodin.

Zájemci rovněž uvidí, jak se učí reagovat lékaři v situacích, kdy jde o život nebo jak se operuje „klíčovou dírkou“, tedy z minimálních řezů v kůži a za pomoci kamery a speciálních nástrojů. Program doplní školení první pomoci včetně použití defibrilátoru. Zároveň se veřejnosti představí i nově vzniklé Simulační centrum 1. LF UK s unikátními počítačem řízenými figurínami.

„Ukážeme návštěvníkům, že sledování zdravotního stavu pomocí speciálních přístrojů, s nimiž nemají příležitost se běžně setkat, není zas tak složité. A možná některé z nich překvapí, že je zvládnou sami provést a alespoň v principu jim porozumí,“ uvedl MUDr. Mikuláš Mlček z Fyziologického ústavu 1. LF UK.

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., připomněl, že tato výstava je dobrou příležitostí, jak návštěvníkům přiblížit medicínu a vzbudit u mladých lidí zájem o její studium.

V rámci Týdne vědy a techniky pořádá 1. LF UK i čtyři přednášky. Uskuteční se ve Fausťáku, Akademickém klubu 1. LF UK (Karlovo nám. 40, Praha 2) na tato témata: Zrání krvinek, Vznik oboru adiktologie a jeho vývoj, Jak se učí lékaři, Kožní nádory: dožijeme se každý svého?

Podrobný program a anotace přednášek:

4. listopadu v 16.30 – Zrání (krvinek) a jeho neduhy

Profesor Tomáš Stopka (BIOCEV, Ústav Patologické fyziologie 1. LF UK)

„Tak jako zraje lidský organismus, zrají i tělní tkáně, například krevní buňky přenášející kyslík se obnoví 3x ročně z krvinek v kostní dřeni. Mutace v genomu krvetvorných buněk mohou způsobit poruchu jejich zrání a vést ke krevnímu onemocnění – leukemii.“

7. listopadu v 16.00 – Etablování nového oboru adiktologie a proces jeho vývoje v mezinárodním kontextu

Profesor Michal Miovský (přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)

„Adiktologie je unikátní vznikem a vývojem nejen samostatného zdravotnického oboru, vycházejícího ze zkušeností generací odborníků v závislostech za posledních 50 let. Česká republika na tomto poli získala zvláštní respekt nejen díky originalitě a komplexnosti svého konceptu vzdělávání, ale především institucionalizace nové profese – adiktologa – a jeho usazení do systému zdravotní a sociální péče o závislé.“

8. listopadu v 16.30 – Jak se učí lékaři

MUDr. Mikuláš Mlček (Fyziologický ústav 1. LF UK)

„Rozvoj medicíny v posledních letech přináší nebývalé možnosti v léčbě, ale také zvyšuje nároky na vzdělávání lékařů. Na přednášce představíme, jaké jsou nejnovější trendy včetně využití simulátorů a virtuální reality, a představíme aktuální stav i plány rozvoje simulačního centra 1. lékařské fakulty UK.“

11. listopadu v 16.30 – Kožní nádory: dožijeme se každý svého?

MUDr. Lukáš Lacina (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Anatomický ústav 1. LF UK)

„Kůže plní mnoho nepostradatelných funkcí. Je bariérou bránící prostředí organismu před nepříznivými vlivy přicházejícími ze zevního světa. Je vystavena velmi extrémním vlivům, ale i dlouhodobá expozice méně agresivnímu působení zanechává ve struktuře tkáně následky. Mimo jiné tak mohou vznikat i kožní nádory.“

Hodnocení: spravovat