1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 777 814 795/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
Petra Klusáková, DiS.
tel: 224 964 406/773 205 725
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy otevře první lednovou sobotu své dveře veřejnosti

Zájemci o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů mohou v sobotu 

7. ledna 2017 od 10.00 do 13.00 navštívit pražskou 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Dovědí se podrobnosti o fakultě a oborech, které zde lze v akademickém roce 2017/2018 studovat, o přijímacím řízení i o studentském životě. Budou se moci také podívat na vybraná pracoviště fakulty – mimo jiné do výjimečně otevřeného Anatomického a Stomatologického muzea s unikátními exponáty.

Na přednáškách se seznámí s podmínkami pro přijetí ke studiu v příštím akademickém roce. „Ve srovnání s minulým přijímacím řízením jsme zavedli několik změn. Pro uchazeče o studium všeobecného lékařství jsme navýšili bonifikaci za dobrý prospěch z matematiky z dosavadních 10 na 20 bodů. Dále jsme poněkud zpřísnili pravidla pro přijetí ke studiu zubního lékařství bez přijímacího řízení – uchazeč musí mít nyní studijní průměr na střední škole 1,00, namísto dosavadního 1,02,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

„Dobrý prospěch v matematice je určitým svědectvím o tom, že uchazeč má ‚dar myslet‘. Je prokázáno, že výsledky studia matematiky velmi dobře předpovídají další studijní úspěch, bez ohledu na obor. Pro studium medicíny jsou schopnost a ochota osvojit si mnoho informací a zároveň s nimi kvalitně pracovat nezbytné a neoddělitelné,“ vysvětlil děkan, proč se vedení fakulty rozhodlo bonifikaci zavést. „Již první dva roky nasvědčují, že to byl krok správným směrem, a proto jsme se rozhodli zisk bodů za dobrý prospěch v matematice zdvojnásobit,“ dodal prof. Aleksi Šedo.

Proděkanka prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doplnila, že několik dalších změn se týká i nelékařských oborů. Ke studiu fyzioterapie mohou být nově přijati studenti, kteří měli na střední škole studijní průměr 1,00, bez přijímacího řízení. Uchazeči o bakalářský obor adiktologie nebudou již muset skládat ústní zkoušky a taktéž přijímací řízení na navazující magisterské studium adiktologie bude bez ústní zkoušky, ale zato navíc se znalostním testem z adiktologie.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:
http://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:

http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20172018

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 408 poslední aktualizace: 03.01.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít