1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Život a smrt Karla IV. na slavnostním semináři v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o., zvou laiky i odborníky na multioborový slavnostní seminář O životě a smrti Karla IV. uspořádaný u příležitosti 700. výročí narození Otce vlasti. Seminář se uskuteční 21. dubna 2016 od 15.30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha 2. Jde o unikátní projekt bez grantové podpory.

Na přednáškách o významném panovníkovi podají historici, lékaři, publicista i filozof svědectví o vladařově předcích, jeho panování a poslání, ale i o úrazech či příčinách jeho úmrtí.

„Karel IV. byl člověk, jenž dokázal propojit politický talent a odvahu k boji, ale který zároveň vnímal duchovní hodnoty a význam vzdělanosti. Byl v pravém slova smyslu evropským občanem a hybatelem,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

V úvodu semináře objasní profil vůdčí osobnosti pozdně středověké Evropy Karla IV. historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Na něj naváže publicista Jan Drocár přednáškou o rodokmenu panovníka s názvem Od Karla I. Velikého ke Karlu IV. Lucemburskému, a poté historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., sdělením Dědictví po předcích: Karel IV. a dynastická tradice.

O kosterních pozůstatcích Karla IV. a o lékařsko-antropologické interpretaci nálezů promluví legenda české anatomie prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., jenž se zúčastnil jejich výzkumu. Osudová poranění vladaře posluchačům přiblíží prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Seminář zakončí prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., přednáškou Karel IV.: vladař a donátor.

„Jsou to poselství, která povznesou smrtelné tělo panovníka do věčnosti. Jsou aktuální nejen pro nás v době, kterou žijeme, ale i pro další generace,“ říká MUDr. Anna Trojanová, jednatelka Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o. Připomíná korespondenci mezi Karlem IV. a italským filozofem a básníkem Francescem Petrarcou. „Oba vnímali lidské dějiny nadčasově, oba věřili ve věčnou slávu svého díla a učinili pro ni vše, co bylo v jejich silách,“ dodává MUDr. Trojanová.

Současně se seminářem se uskuteční vernisáž výstavy ilustrací akademického malíře Pavla Koutského O životě a smrti Karla IV. – Karlovo evangelium. Na závěr vystoupí soubor zobcových fléten Pražské konzervatoře Consortium Conservatorium pod vedením prof. Jakuba Kydlíčka. Na semináři bude rovněž k dispozici publikace O životě a smrti Karla IV., která vznikla u příležitosti oslav narození panovníka.

O dalších akcích, které 1. LF UK u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. pořádá, se dozvíte na fakultním webu www.lf1.cuni.cz pod odkazem Slavnosti Otce vlasti.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 525 poslední aktualizace: zburi, 15.04.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít