1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Zemřel doc. MUDr. Eduard Schön, CSc.

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

 

s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 3. ledna 2015 zemřel

ve věku nedožitých 86 let

doc. MUDr. Eduard Schön, CSc.


emeritní přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie a Laboratoře pro speciální mikrobiologie Fakulty všeobecného l

 

 

ékařství UK v Praze.

Doc. MUDr. Eduard Schὅn, CSc., byl významným odborníkem v oboru mikrobiologie a epidemiologie. Během svého působení na 1. lékařské fakultě vykonával řadu významných funkcí, pracoval jako vedoucí Oddělení epidemiologie Katedry epidemiologie a infekce Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1970–1985); vedoucí Katedry mikrobiologie, epidemiologie a imunologie a přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie a Laboratoře pro speciální mikrobiologii Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1986–1990). Rovněž pan docent Eduard Schὅn působil jako ordinář pro antibiotickou terapii Fakultní nemocnice I s FP (Středočeský KÚNZ) v Praze.

Docent Eduard Schὅn, výborný pedagog s rozsáhlou interdisciplinární erudicí, vychoval řadu studentů. Po odborné stránce se věnoval problematice antimikrobiální léčby a své znalosti uplatňoval jako skvělý konzultant léčebných postupů pro různá klinická pracoviště. Intenzivně se rovněž zabýval pro

 

 

blematikou virových zánětů jater. Byl řešitelem četných výzkumných úkolů státních a rezortních plánů, autorem a spoluautorem několika monografií a řady původních prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích.

 

 

V osobě doc. MUDr. Eduarda Schὅna, CSc., ztrácíme vynikajícího učitele a významného odborníka.

Poslední rozloučení s doc. MUDr. Eduardem Schönem, CSc.,

se koná dne 9. ledna 2015 v 8.15 hodin ve smuteční obřadní síni v Praze Motole.

 

Čest jeho památce!

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 848 poslední aktualizace: mfial, 14.02.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít