1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

jfran| tisk | spravovat

Zemřel doc. Milan Duniewicz

 

Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 18. prosince 2014 zemřel

ve věku nedožitých 94 let

doc. MUDr. Milan Duniewicz, CSc.,

významný odborník v oboru infekční nemoci
a dlouholetý učitel Kliniky infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.


50885


Doc. Duniewicz byl autorem a spoluautorem několika monografií a řady původních prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích. Svůj odborný zájem z počátku soustředil na brucelózu, později se věnoval zejména problematice neuroinfekcí, především pak diagnostice a léčbě hnisavých meningitid a klíšťové encefalitidy.
Doc. Duniewicz zůstal vitální a zachoval si intenzivní zájem o obor do vysokého věku.Poslední rozloučení s doc. MUDr. Milanem Duniewiczem, CSc., 
se koná 29. prosince 2014 ve 12.00 hodin
ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Čest jeho památce!


Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
121 08 Praha 2, Kateřinská 32

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 832 poslední aktualizace: zburi, 23.01.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít