1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Zápisy ze zasedání vědecké rady

timkova 27.10.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25. 10. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., radiologie

Ing. Daniel Jirák, Ph.D., lékařská biofyzika


timkova 06.10.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 20. 9. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., vnitřní nemoci

MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., vnitřní nemocitimkova 12.07.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 6. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., neurologie

MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., anesteziologie a resuscitace

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. Pavel Dřevínek, Ph.D., lékařská mikrobiologie 


timkova 10.06.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 5. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., infekční nemoci

MUDr. Jan Bláha, Ph.D., anesteziologie a resuscitace

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., lékařská biologie a genetika


timkova 03.06.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 4. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

RNDr. Bohumír Procházka, CSc., lékařská informatika

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D., otorinolaryngologie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., gynekologie a porodnictví


timkova 05.04.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 29. 3. 2016

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc., dějiny lékařství


timkova 08.03.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 23. 2. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Juri Marinov, CSc., vnitřní nemoci

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc., vnitřní nemoci


timkova 25.02.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 1. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., otorinolaryngologie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., lékařská mikrobiologie


timkova 14.01.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 15. 12. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D., neurochirurgie

MUDr. Eva Závadová, CSc., lékařská imunologie


timkova 04.12.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 11. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Jakub Závada, Ph.D., vnitřní nemoci


timkova 04.11.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 20. 10. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Pavel Klener, Ph.D., vnitřní nemoci

MUDr. Petr Schalek, Ph.D., otorinolaryngologie


timkova 20.02.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 22. 9. 2015

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorkou

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., hygiena a epidemiologie

Habilitační řízení:

MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., urologie


timkova 30.06.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 23. 6. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., lékařská psychologie

Řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., ortopedie


timkova 05.06.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 5. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D., vnitřní nemoci


timkova 14.05.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 4. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Hana Malíková, Ph.D., radiologie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., gynekologie a porodnictví


timkova 10.04.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 3. 2015

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., klinická biochemie

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., patologie


timkova 10.03.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 2. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., gynekologie a porodnictví

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., lékařská biologie a genetika


timkova 06.02.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 27. 1. 2015

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., patologická fyziologie


timkova 04.12.2014

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25. 11. 2014

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Petra Lišková, Ph.D., lékařská biologie a genetika

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., vnitřní nemoci


timkova 04.12.2014

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 21. 10. 2014

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Ondřej Beran, Ph.D., infekční nemoci

Řízení ke jmenování profesorkou:

doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., vnitřní nemoci


timkova 21.10.2014

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 30. 9. 2014

Z programu:

Habilitační řízení:

Ing. Karel Holada, Ph.D., lékařská mikrobiologie

MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D., vnitřní nemoci

Řízení ke jmenování profesorkou:

doc. Ing. Olga Križanová, DrSc., lékařská chemie a biochemie


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 12317 poslední aktualizace: 27.10.2016
zavřít