1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

edavi| tisk | spravovat

Vzpomínkový večer SMČ k 25. výročí

 Ve středu 7. ledna 2015 se ve Faustově domě uskutečnil vzpomínkový večer Spolku mediků českých (SMČ) u příležitosti výročí 25 let od jeho znovuobnovení. Sál Akademického klubu 1. LF UK se zaplnil nejen čelními představiteli Spolku mediků českých, ale také Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory a dalších spřízněných institucí.

51019

"Když jsem se před více než šesti lety rozhodl zmapovat historii Spolku mediků českých, nevěděl jsem, že ta docela nedávná se stane tvrdým oříškem. Paradoxně čím dále proti proudu času jsem se vydal, tím více pramenů jsem v archivech nacházel. Porevoluční doba, kdy byl Spolek znovu vzkříšen, se vyznačovala jednou, pro badatele, neblahou charakteristikou. Nástup počítačů a s ním spojená víra v jejich dokonalost znamenala zkázu pro mnoho cenných pramenů, ze kterých se stéká řeka dějin. Přesvědčení o nesmrtelnosti hard disků a disket vymazalo z novodobých dějin Spolku první polovinu devadesátých let. Rozhodl jsem se tehdy k odkrytí dějin naší nejstarší stavovské organizace využít metod orální historie. Ať už mají tyto jakékoli nešvary, jen s nimi jsem byl s to alespoň částečně načrtnout vývoj v tomto období. V dalších etapách pak přinášely mnohdy zajímavé a vtipné pohledy do jinak docela obyčejných archivních materiálů. Nečekal jsem, že se vyhledávání pamětníků z jednotlivých generací pro mě stane takovým koníčkem. Někdy doslova detektivní práce mi zabrala desítky hodin času a děkuji své ženě, že se na mě nezlobila, když jsem ho místo s ní trávil u počítače, s diktafonem či na cestě tramvají na druhý konec Prahy.

K 25. výročí znovuobnovení činnosti Spolku jsem se pokusil oslovit zástupce všech generací, kteří svou usilovnou prací Spolek až do dnešních dnů udrželi při životě. Děkuji všem, kteří si na mě udělali čas a podělili se se mnou o své vzpomínky. Na následujících stránkách pak najdete pár řádků od těch, jež si dali tu práci a své zážitky z působení ve Faustově domě zaznamenali na papír."

 

MUDr. Petr Kohut, bývalý předseda SMČ

Vzpomínky si můžete přečíst ZDE.


Foto: Petr Heřman
Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 859 poslední aktualizace: zburi, 23.01.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít