1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Ing. Vladislava Kohútová

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče, Zdravotnická technika (Bc+Mgr)
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Jaroslava Staňková
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Vladěna Topičová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mkarasova| tisk | spravovat

Vznik poplatku za studium

Poplatky spojené se studiem

 

Postup ve věci poplatků spojených se studiem upravuje Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy.

VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK

Poplatek za delší studium

1. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž

· celková odstudovaná doba se počítá ode dne zápisu do studijního programu

· započítávají se předchozí neúspěšná studia v bakalářských a magisterských studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

· nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

· nezapočítává se uznaná doba rodičovství

2. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká též studentovi, který je již absolventem studijního programu, studuje v dalším studijním programu a v něm délka studia přesáhla standardní dobu studia. Výjimku tvoří případ, kdy absolvent bakalářského studijního programu nebo více bakalářských studijních programů studuje v navazujícím magisterském studijním programu a zároveň není absolventem dalšího magisterského studijního programu. Povinnost hradit poplatek vzniká v tomto případě studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok.

· celková odstudovaná doba se počítá ode dne zápisu do studijního programu

· nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

· nezapočítává se uznaná doba rodičovstvíPoplatek za další studium

Povinnost hradit poplatek za další studium vzniká studentovi, který je již absolventem studijního programu a studuje studijní program další. Výjimku tvoří zejména případ, kdy absolvent bakalářského studijního programu studuje v navazujícím magisterském studijním programu a zároveň není absolventem dalšího magisterského studijního programu. Výše poplatku byla od akademického roku 2014/2015 stanovena na 0 Kč, proto není tento poplatek vyměřován.

 

Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia.


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 1272 poslední aktualizace: mkarasova, 17.02.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít