1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Výsledky ankety mezi absolventy

Jak se změnil pohled našich absolventů na zvolený obor během studia? Jakou mají motivaci pro volbu svého povolání? Kde chtějí pracovat po zakončení studií? Nejenom na tyto otázky nám v anonymní anketě odpovídalo přes 100 čerstvých absolventů.

58155

* Téměř 71% dotázaných tvořily ženy, 29% pak muži

* Motivací pro volbu budoucího zaměstnání je převážně zájem (68%), osobní důvody uvedlo téměř 17%, prestiž je důležitá pro téměř 22% absolventů a pouhé 3% respondentů vybírají podle finančních podmínek.

* Po zakončení studia chce nejvíce absolventů pokračovat klinickou praxí (téměř 75%), 16% by rádo skloubilo práci na klinice s postgraduálním studiem, 7% absolventů volí další vzdělávání na 1. LF UK a necelé jedno procento respondentů chce pokračovat mimo zdravotnictví.

* 42% absolventů je rozhodnuto pro práci v Praze, v Čechách by pak rádo zůstalo 39,5% , 4% respondentů se rozhodlo pro práci v Německu

* Svůj budoucí obor si většina (téměř 55%) vybrala ji dlouho před ukončením studia. V posledním ročníku se rozhodovalo 30% respondentů a 11% absolventů cíleně vybírali dle pracovního místa.

* Většina absolventů (téměř 59%) nikdy nebyla na zahraniční stáži, 30% pak navštívili alespoň jednu zemi a 12% dotázaných byla na dvou či více stážích

* Témeř 68% absolventů by se opět rozhodlo nastoupit na 1. LF UK, necelých 12% by pak volilo jinou lékařskou fakultu a 13% by se rozhodlo pro úplně jiný obor

*Studium na 1. LF UK ukončilo 68% v řádném termínu, 16% opakovalo ročník a 13% nedokončilo studia včas, kvůli stážím


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 294 poslední aktualizace: zburi, 01.12.2015
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít