1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM se dne 26.9.2016 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Prof. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D..

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 120 poslední aktualizace: pbern, 06.10.2016
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít