1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Výroční kongres Evropské protetické asociace se konal v Praze

39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA) se konal 3.–5. září 2015 v Praze v kongresovém centru U Hájků – hotel Grandior a Elephant. Po letech aktivní činnosti v EPA byla Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) požádána o uspořádání 39. výročního setkání evropských protetiků v České republice.Pražský mezinárodní kongres organizovala Česká společnost protetické stomatologie ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou (ČSK) a záštitu nad ním převzal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

56300

Nosné téma tohoto odborného setkání bylo „Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou“. Během 3 dní zazněly přednášky v následujících hlavních tematických okruzích:

· Implantáty a klasická protetika: přátelé či nepřátelé?

· Mezioborová spolupráce, ošetřování pacientů s parodontopatiemi.

· Protetika a mladí pacienti.

· Protetika a senioři.

· Nové trendy v materiálech a technologiích.

· Výuka protetiky: obtížná či jednoduchá?

· Zajímavá kazuistická sdělení.

Oslovili jsme významné světové odborníky a do Prahy přijelo přednášet celkem 26 pozvaných řečníků (keynote speakers), 16 ze zahraničí a 10 tuzemských. Na kongresu formou přednášek či posterů prezentovali své zkušenosti a trendy specialisté téměř z celého světa. Účastníci kongresu si mohli vyslechnout celkem 86 přednášek a prostudovat 176 posterů.

Mezi nejvýznamnější speakery patřil prof. T. J. Salinas z Mayo Clinic, USA. „ Implantáty a konvenční protetika: Přátelé či nepřátelé?“ – to bylo téma jeho úvahy, ve které se zaměřil na rekonstrukce chrupu klasickými zubními náhradami za asistence zubních implantátů, a to u mladých pacientů i seniorů. Prof. Cees de Baat z Holandska, prof. J. Setz z Německa, Dr. A. Fonzar, přední Italský parodontolog, prof. T. Narhi z Finska, prof. Bjarni E. Pjetursson z Islandu, prof. A. Walls ze Skotska, prof. N. Forna z Rumunska, prof. I. Sailer ze Švýcarska, prof. N. Wests z Velké Britanie, Dr. Suresh Nayar z Kanady i Dr. G. Papavasilou z Řecka tvoří jen krátký výčet výrazných zahraničních specialistů, kteří vystoupili se svými příspěvky.

Zajímavá témata připravili i domácí autoři. Jmenujme prof. A. Šimůnka, doc. I. Dřízhala, dr. P. Kříže, dr. I. Marka, dr. J. Kruga, ale i dr. W. Urbanovou a dr. M. Koťovou, kteří seznámili publikum s využitím dentálních implantátů i péčí o pacienty hendikepované vrozenými vadami.

1. LF UK výrazně podpořila organizaci i průběh našeho kongresu aktivní účastí dalších významných autorů přednášek. Odborný program mezinárodního setkání evropských protetiků obohatili také lékaři ze Stomatologické kliniky 1. LF UK, a to jmenovitě pozvaní řečníci doc. MUDr. René Foltán, PhD., primář MUDr. Petr Barták, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Josef Kučera, PhD. V odborných sekcích dále zazněly přednášky kolegů z naší fakulty. Účastníci zaznamenali jména: Igor Linetskiy, DM., doc. MUDr. Hana Hubálková, PhD., doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., MUDr. Jindřich Charvát, CSc., prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., MUDr. Lucie Himmlová, CSc., Maksim Yurchenko, CSc. Součástí kongresu byly i specializované workshopy, které úspěšně vedli naši spolupracovníci as. MUDr. Daniel Ott, a MUDr. Otakar Dubec. Na hands-on kurzech si práci stomatologa pod mikroskopem vyzkoušeli i studenti vyšších ročníků oboru zubního lékařství.

Hradecká a plzeňská lékařská fakulta UK se rovněž aktivně účastnily přípravy i vlastního průběhu kongresu. Mezi pozvanými přednášejícími významné místo zaujali prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., dále se aktivně účastnily MUDr. Lenka Vavřičková, PhD., MDDr. Eva Hašková a MUDr. Lucie Kocourová. Významnou pomocí při organizaci byla skupina čtrnácti posluchačů zubního lékařství z hradecké a pražské lékařské fakulty.

Osobní účast pana rektora prof. Zimy a pana děkana prof. Šeda na zahájení kongresu podpořila prestiž celé odborné akce. I když šlo o kongres evropský, přijelo na 400 účastníků z Evropy, Asie, Afriky, USA, Kanady i Japonska.

Ke kongresu EPA byla vydána tisková zpráva a informace o jeho konání proběhla i na ČT 1. Další informace o EPA 2015, Abstract Book v elektronické podobě a fotografická dokumentace jsou na webových stránkách: www.epa2015.cz, www.epadental.org, www.protetickaspolecnost.cz.

Za bezchybnou organizaci celého kongresu vděčíme rovněž České stomatologické komoře. Prestiž celého kongresu zvýšila i přítomnost presidenta ČSK MUDr. Pavla Chrze na slavnostním zahájení kongresu. Rádi bychom vyzdvihli obětavou a precizní práci ing. Hany Štěpánkové, vedoucí kongresového oddělení ČSK. Za propagaci kongresu a přípravu Abstract Book poděkování rovněž patří MUDr. R. Klailovi, čestnému webmasteru ČSPS.

Organizátoři kongresu jsou přesvědčeni, že k úspěšnému průběhu protetického sympózia přispěl i zajímavý doprovodný společenský program a především vysoká účast lékařů, studentů, zubních techniků i odborníků na dentální hygienu. Věříme, že tento kongres významně přispěl k odpovědi na otázku: Kam kráčíš, protetiko?

Jsme přesvědčeni, že odborná část kongresu pozitivně přispěla k propagaci naší 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jak v České republice, tak i v zahraničí.

Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha, 11. 9. 2015

Za Českou společnost protetické stomatologie

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., as. MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

EPA 2015 Prezident, Organizační výbor kongresu EPA

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 925 poslední aktualizace: jtlap, 22.09.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít