1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2017

ejano 03.02.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2017. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 10. 3. 2017.


pbern 31.01.2017

Změna ve vedení pracoviště

S účinností od 1.2.2017 je jmenována do funkce přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN - Doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA.


ejano 17.01.2017

Výsledek výběrového řízení

Dne 6.1.2017 se výběrová komise usnesla na závěru: na místo přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN přijmout: Doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., MBA.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 677 poslední aktualizace: 03.02.2017
zavřít