1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI)

 

CÍLOVÁ SKUPINA jsou studenti všech fakult UK 4. a vyšších ročníků Mgr. programů + navazujících Mgr. programů + Ph.D. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání.

OBSAH VÝUKY tvoří 3 tematické bloky: Projektová příprava + Transfer technologií + Manažerské dovednosti. Témata výuky jsou: Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací// Systém řízení a hodnocení vědy// Finanční zdroje pro VVI v ČR a EU// Příprava VVI projektů// Příprava vlastního VVI projektu// Základy transferu znalostí a technologií// Ochrana duševního vlastnictví ve VVI// Business model. Business plan. Spin-out// Případové studie transferu znalostí a technologií// Příprava vlastního Business plánu// Komunikační dovednosti// Team & time management// Projektový management// Trénink komunikačních dovedností.

FORMA VÝUKY je hybridní mix prezenční a distanční výuky:

Prezenční: (v Zelené posluchárně FF UK, Celetná 20, Praha 1)

15. 2. 2016 v 15.30-17.30 úvodní přednáška a tvorba studentských týmů,

10. 5. 2016 v 9.00-16.00  praktický trénink komunikačních dovedností

Distanční: webináře (v Adobe Connect vždy v úterý v 16.00-17.30 dle rozvrhu ), výukové texty a videa v Moodle UK

Týmová: studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený projekt grantovou žádost a byznys plán.

ABSOLVOVAT MVI a získat 6 kreditů lze dosažením ⅔ bodů z účasti, testů a týmových aktivit (viz žlutá tabulka pod rozvrhem). Digitální odznak je udělován za absolvování daného tematického bloku. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mohou navíc získat také osvědčení o absolvování MVI.

ZÁPIS: 1 . - 12. 2. 2016 v SISu pod CPPT (max. 40 studentů). Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK se mohou přihlásit emailem na jitka.cerna@ruk.cuni.cz

ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.

ORGANIZACE/KONTAKT: Mgr. Jitka Černá - Jitka.Cerna@ruk.cuni.cz , 224 491 362

DISKUSE: Facebook-MVI

PROMO: YouTube


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 336 poslední aktualizace: zburi, 28.01.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít