1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Volby do AS 1. LF UK 2016 - 2019

V souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu 1. LF UK vyhlašuje Akademický senát 1. LF UK volby do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2016 – 2019. Termín voleb stanovuje na 9. a 10. listopadu 2016.

Pro účely organizace voleb AS 1. LF UK schvaluje Volební komisi ve složení:
1. MUDr. Ivan Šebesta, CSc. – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
2. MUDr. Bc. Marek Hilšer – Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
3. MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. – Anatomický ústav 1. LF UK
4. MUDr. Miroslav Důra – za studenty
5. Petra Kňažeková – za studentky
a náhradníky
1. student Jakub Woleský

Informace pro zájemce o kandidaturu na členství v AS 1. LF UK:

O kandidaturu na členství v AS 1. LF UK se může ucházet každý člen akademické obce z řad akademických pracovníků a studentů.

Zájemci o kandidaturu musí předložit:

1. Žádost o registraci kandidáta do voleb Akademického senátu 1. LF UK.

2. Petiční arch vyjadřující podporu kandidátovi podepsaný minimálně 30-ti členy akademické obce. (Petice musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště, u studentů studijní program a studijní ročník, vlastnoruční podpis zájemce o kandidaturu a podporujících členů akademické obce). Ke stažení ZDE

K žádosti o registraci kandidáta může být přiložena volební prezentace ve formě jednoho listu formátu A4. Prezentace bude po zveřejnění kandidátky vystavena na úřední desce fakulty.

Volební prezentaci určenou pro zveřejnění na internetových stránkách fakulty může každý kandidát zaslat elektronicky jako přílohu ve formátu Word dokument s příponou DOC, RTF nebo ve formátu PDF o velikosti maximálně 500 kB na adresu sekretariátu akademického senátu do 19. 10. 2016. Dokumenty jiného typu nebudou akceptovány.

Zájem o uvedení odkazu na jiné elektronické materiály musí zájemce uvést při zaslání elektronické prezentace.

Adresa pro zasílání elektronické verze prezentace: eva.svobodova@lf1.cuni.cz

Uzávěrka pro odevzdání žádostí o kandidaturu, petičního archu a papírové volební prezentace je stanovena na 19. 10. 2016 12.00 hodin.

Materiály musí být doručeny do podatelny Děkanátu 1. LF UK ve stanoveném termínu poštou nebo mohou být odevzdány osobně v zalepené obálce zřetelně označené – nápisem VOLBA AS 2016.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Akademický senát . počet zobrazení: 2618 poslední aktualizace: zburi, 14.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít