1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Volby do AS 1. LF UK

zburi 25.10.2016

Informace o volebních místech a časech.

65616Setkání akademické obce s kandidáty do senátu se uskuteční 1. listopadu 2016 od 15.00 hod. ve velké posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha 2. Na tomto setkání kandidáti představí své volební programy. Volby se konají ve dnech:
9. listopadu 2016 od 10.00 do 17.00 hod. a 10. listopadu 2016 od 10.00 do 15.00 hod.


zburi 25.10.2016

Kandidáti pro volby do Akademického senátu 1. LF UK - volební období 2016 - 2019

655891. lékařská fakulta UK zveřejňuje seznam kandidátů pro volby do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2016 - 2019. V odkazech za jménem si také můžete přečíst jejich jednotlivé prezentace.


esvob 14.09.2016

Volby do AS 1. LF UK 2016 - 2019

65092

V souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu 1. LF UK vyhlašuje Akademický senát 1. LF UK volby do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2016 – 2019. Termín voleb stanovuje na 9. a 10. listopadu 2016. Přihlaste se i Vy!


esvob 24.10.2016

Výsledky voleb 2013 - 2016

Výsledky voleb do Akademického senátu 1. LF UK


Za obsah této stránky odpovídá: Akademický senát . počet zobrazení: 11098 poslední aktualizace: 25.10.2016
zavřít