1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Ostatní

ejano 30.08.2016

Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy

Zde najdete odkaz na úplné platné znění Kolektivní smlouvy Univerzity Karlovy, včetně všech dodatků:  
http://www.cuni.cz/UK-2628.html


ejano 12.03.2014

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě

1. LF UK a Fakultní výbor VOS 1. LF UK uzavřely, na základě čl. 1.5 kolektivní smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2005 mezi zaměstnavatelem a příslušnými odborovými orgány, Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě s účinností od 1.1.2007.
Text naleznete v příloze


ejano 12.03.2014

Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě

1. LF UK a Fakultní výbor VOS 1. LF UK uzavřely, na základě čl. 1.5 kolektivní smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2005 mezi zaměstnavatelem a příslušnými odborovými orgány, Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě s účinností od 1.7.2007.
Text naleznete v příloze


ejano 12.03.2014

Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě

1. LF UK a Fakultní výbor VOS 1. LF UK uzavřely, na základě čl. 1.5 kolektivní smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2005 mezi zaměstnavatelem a příslušnými odborovými orgány, Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě. Text naleznete v příloze.

Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 2718 poslední aktualizace: 24.01.2017
zavřít