1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Věda na UK: lékař a biochemik prof. Tomáš Zima

Profesor Tomáš Zima je lékař a biochemik. Od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze. Profesor Zima se zabývá problematikou oxidačního stresu, nových diagnostických metod a metabolismu alkoholu. Po několika úspěšných studiích mechanismu toxických účinků alkoholu svůj zájem rozšířil na biochemii reaktivních forem kyslíku a dusíku. Prof. Tomáš Zima je hlavním autorem úspěšné monografie Laboratorní diagnostika, která získala několik ocenění a zahrnuje poznatky z laboratorní diagnostiky používané ve všech částech medicíny. V letech 2005 – 2012 byl profesor Tomáš Zima děkanem 1. lékařské fakulty UK. Od 1. 2. 2014 je 508. rektorem Univerzity Karlovy.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 163 poslední aktualizace: zburi, 03.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít