1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

V evropském vědeckém výboru pro zdravotní a environmentální rizika zastupuje ČR MUDr. Sergej Zacharov z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice

Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., byl nově zvolen členem Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika Evropské komise (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER). SCHEER je jedním ze dvou vědeckých výborů, jenž poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska a posudky v oblasti bezpečnosti pro zdraví nových technologií, materiálů, výrobků a služeb.

„Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Health and Food Safety, SANTE) připravuje na základě jejich vyjádření legislativní návrhy a koncept politiky EU v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. Jako příklad lze uvést nedávná stanoviska výboru k rizikům obsahu šestimocného chromu v dětských hračkách, používání kyanamidu vápenatého jako hnojiva či rtuti z dentálního amalgámu,“ uvedl MUDr. Zacharov.¨

62467Výbor se skládá ze 17 expertů ze zemí EU zvolených na základě dvoustupňového výběrového řízení. Jmenováni jsou vedením Evropské komise DG SANTE na pět let, nyní tedy do roku 2021. Z původního počtu uchazečů byla do výboru jmenována přibližně desetina. „Volbu MUDr. Zacharova považujeme za úspěch, neboť zdaleka ne všechny země EU mají v tomto výboru své zástupce,“ říká děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Na prvním zasedání Vědeckého výboru SCHEER, jež se uskutečnilo koncem dubna v Lucemburku, se stal MUDr. Zacharov členem hned několika pracovních skupin. Jde o skupiny, které se zabývají metodologií identifikace a posouzení chemických rizik, kvalitou vědeckých důkazů pro stanoviska Vědeckého výboru, bezpečností pro spotřebitele solárií, ochranných krémů a přísad do tabákových výrobků a výrobků obsahujících nikotin.

MUDr. Sergej Zacharov je jako vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska členem evropských expertních skupin pro včasné varování a posouzení chemických a toxikologických rizik RASCHEM (Rapid Alerting System for Chemicals), ECHEMNET (European Chemical Emergency Network), členem výboru Evropské asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT) a tří vědeckých výborů Mezinárodní komise pro ochranu zdraví (ICOH). Mezi jeho vědecké zájmy patří vliv faktorů vnějšího prostředí na rozvoj neurodegenerativních onemocnění, toxikologie metanolu, rekreačních drog, nanotoxikologie.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 252 poslední aktualizace: zburi, 16.05.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít