1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mspit| tisk | spravovat

Uznávání splnění studijních povinností

1. Řídí se Opatřením děkana č.13/2015, kterým se stanovují Pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek.

2. Dle Pravidel pro organizaci studia pro rok 2016/17 je maximální doba pro uznání zkrácena na standardní dobu studia studijního programu + 2 roky (8 let u Všeobecného lékařství, 7 let u Zubního lékařství, 5 let u bakalářských studijních programů, 4 roky u navazujících magisterských programů).

3. Žádosti o uznání podávejte na studijní oddělení od 14.09.2016 do 30.09.2016

4. Žádosti lze podat pouze k povinným předmětům studijního plánu ročníku, do kterého je student zapsán (volitelné předměty a předměty s klasifikací „dobře“ se neuznávají).

5. Na každou studijní povinnost, která má svůj kód předmětu, musí student podat samostatnou Žádost o uznání zápočtů a zkoušek.

6. Žádosti ke všem povinným předmětům daného ročníku, u kterých jsou splněna kritéria pro uznání, se podávají všechny najednou.

7. V případě, že jste předmět neabsolvovali na 1.LF, je nutné na žádosti vyjádření garanta předmětu uvedeného ve studijním plánu, kterému předložíte dokumenty uvedené v Opatřením děkana č.10/2016.

8. Konečné rozhodnutí je na děkanovi/proděkanovi fakulty a stanovisko garanta je pouze doporučující.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 1574 poslední aktualizace: mspit, 12.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít