1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN je kompletně opraven

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (ÚSLT), v němž se kromě výuky studentů medicíny provádějí zdravotní a soudní pitvy a s nimi související vyšetření, se dočkal kompletní rekonstrukce. „Postupně byly ve třech etapách zmodernizovány pitevny, posluchárny, pracovny, laboratoře i prostory pro uložení zemřelých. ÚSLT sídlící na Albertově nyní patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v ČR,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

64129

Pracoviště je součástí Hlavova ústavu, který byl postaven v letech 1913–1921 podle projektu architekta Aloise Špalka. Činnost Ústavu soudního lékařství byla zahájena 23. dubna 1921, tedy před 95 lety. Od té doby prošly prostory mnohými úpravami. Protože Hlavův ústav je památkově chráněným objektem, všechny stavební úpravy se prováděly ve spolupráci s památkáři. Musely být zachovávány určité prvky při opravách dveří, oken, schodišť, dodržovala se barevnost stěn atd. S novodobou rekonstrukcí se začalo v roce 2009, kdy bylo opraveno veškeré sociální zařízení, v roce 2013 pitevny, letos pak pracovny, posluchárna, laboratoře histologické, histochemické, toxikologické a forenzní biologie. Rozsáhlou modernizací se zvětšením počtu míst pro uložení zemřelých prošly i prostory pro příjem a výdej těl. Zrekonstruovaná velká posluchárna byla vybavena moderní audiovizuální výukovou technikou. Vybudován je i bezbariérový vchod.

„Po rekonstrukci náš ústav splňuje všechny požadavky na moderní výuku mediků, provádění pitev i toxikologických a dalších vyšetření. Například systém chladicích boxů pro těla zemřelých či pitevny, v nichž se provede ročně zhruba 1000 pitev, patří se svými pohyblivými stoly a dokonalým odsáváním a klimatizací k nejmodernějším v České republice,“ uvedl přednosta ústavu doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Připomněl, že zejména zmodernizované pitevny ústavu bývají často zájmem českých i zahraničních filmařů. Například režisér Jan Hřebejk zde natáčel některé scény detektivních filmů.

64128

Soudní lékařství je zdravotnický obor, jehož hlavní náplní je provádění pitev osob zemřelých smrtí přirozenou i násilnou nejen při náhodných úrazech, ale např. také při sebevraždách, vraždách, dopravních nehodách. Lékaři jsou zároveň soudními znalci. Zdejší toxikologické pracoviště zpracovává biologický materiál odebraný při pitvě od zemřelých při podezření na otravu a provádí různá další vyšetření, např. rozbory krve řidičů, kteří požili před jízdou alkohol nebo omamné látky.

Rekonstrukce ÚSLT stála zhruba 25 milionů korun. Z toho 20,5 milionu činila státní dotace, zbytek byl uhrazen z rozpočtu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Díky výborné spolupráci s 1. lékařskou fakultou se nám daří postupně modernizovat naše společná pracoviště. Naší prioritou bylo samozřejmě začít s rekonstrukcemi ambulantních a lůžkových prostor, abychom mohli pacientům poskytnout při léčebném pobytu zasloužený komfort, ale jsem velmi ráda, že i tento významný ústav se po několika letech dočkal potřebných změn, a bude tak ještě lépe sloužit svému účelu,“ dodává ředitelka VFN v Praze, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 233 poslední aktualizace: zburi, 02.08.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít